Świadczenie na zakup żywności lub przygotowanie posilku

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 12 kwie 2019, 15:35

Klientka miała przyznane świadczenie na przygotowanie posiłku lub zakup żywności od stycznia do marca, w kwietniu ponownie składa wniosek o ta sama formę pomocy czy wliczamy jej 80 zł do dochodu czy nie ?
Pracownik socjalny
Kam.Szy
Praktykant
Posty: 3
Od: 01 kwie 2019, 19:05
Zajmuję się: Jestem pracownikiem socjalnym.


Napisano: 15 kwie 2019, 8:51

Nie liczymy bo świadczenie, które przyznaliście to zasiłek celowy, a zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy:

Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
2) zasiłku celowego;
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,
przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
4) wartości świadczenia w naturze;
5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych;
5a) świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690);
6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
7) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851
oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 1000 i 1076), oraz dodatku wychowawczego,
o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 i 1076);
8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r. poz. 1272).
pawel.w
Referent
Posty: 380
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny