Wieloletni rządowy program "posiłek w szkole i w domu" decyzja odmowna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 05 lut 2020, 12:51

Czy ktoś posiada i może udostępnić wzór decyzji odmownej z rządowego programu (obiady dla dziecka w szkole) ze względu na przekroczone kryterium dochodowe?
heroska
Praktykant
Posty: 3
Od: 05 lut 2020, 12:34
Zajmuję się: DM/DE


Napisano: 06 lut 2020, 14:14

Pani …..................


Decyzja nr GOPS.................2020

Działając z upoważnienia …..............na podstawie art. 104 – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) art. 17 ust. 1 pkt. 14, art. 48, art. 48b ust. 2, ust. 3, art. 106 ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1507 ze zm.)  Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (tj. M.P. z 2018r. Poz. 1007)- po rozpatrzeniu wniosku 000027/01520/2020 z dnia 17 stycznia 2020r. złożonego przez:...................

POSTANAWIAM
Odmówić Pani pomocy w formie posiłku dla dzieci : ….......... uczniów Zespołu Szkół.... z powodu przekroczenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 48 ustawy o pomocy społecznej: „Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.” W myśl art. 48b ust. 2 pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Według Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,, Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, w szczególności dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Również zgodnie z Uchwałą Rady Gminy …... z dnia …..... roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 pomoc może być przyznana nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego ustalono, że dochodem rodziny w miesiącu grudniu 2019r. były zarobki w kwocie ….zł i świadczenia rodzinne w kwocie …... Dochód rodziny wynosi ogółem: ….......zł, dochód na jedną osobę w rodzinie wynosi: 798,32 zł.
Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł, kryterium dochodowe rodziny składającej się z: ….......... wynosi 3 696,00 zł. Dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę i wynosi 792,00 zł. Stwierdzam zatem, że nie spełnia Pani warunków do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, dlatego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
ttt
Starszy referent
Posty: 711
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny