wzór decyzji na SZO odmowa ze względu na brak sprawowanej op

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 02 sty 2018, 12:18

Czy ktoś posiada wzór decyzji jak w temacie?
Mada2406
Praktykant
Posty: 26
Od: 06 kwie 2017, 12:49
Zajmuję się: świadczenia rodzinne


Napisano: 02 sty 2018, 13:05

Coś tam mam ale nie odpowiadam za poprawność tego.
UZASADNIENIE
[...]
Przepis art. 23 ust. 4e ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) mówi, że ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących sprawowania opieki, o której mowa w art. 16a ust. 1.
W związku z w/w przepisem koniecznym jest sprawowanie rzeczywistej opieki nad osobą wymagającą pielęgnacji w tym przypadku sprawowania opieki przez Pana *** nad żoną Panią ***.
Rozpatrując wniosek Pana *** o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, tutejszy ośrodek przeprowadził rodzinny wywiad środowiskowy w dniu *** r., o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o których mowa w art. 16a ust. 1.
Natomiast na podstawie posiadanej dokumentacji tj. informacji pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w *** oraz w/w kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego z Panią *** przez pracownika socjalnego tutejszego ośrodka w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki tj. *** wynika, że: zakres sprawowanej opieki przez Pana *** jest bardzo mały a dodatkowo wykonywane prace w gospodarstwie rolnym angażują Pana *** w dużym stopniu co wiąże się z częstym przebywaniem poza domem przez co pomieszczenia mieszkalne są zaniedbane m. in. są brudne ściany i panuje w pomieszczeniach bałagan.
W/w ustalenia i wnioski pracownika socjalnego tutejszego ośrodka wskazują na brak sprawowania stałej opieki nad Panią *** przez Pana *** o której mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) który stanowi, że specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Z tych też przyczyn tutejszy ośrodek odmówił przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego dla Pana *** w związku z opieką nad Panią ***.
heiland
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 3234
Od: 04 sty 2013, 20:46
Zajmuję się: ŚR, FA, ŚW, ZFŚS
Lokalizacja: woj. lubelskie


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny