zasiłek stały/ uzyskanie/ utrata dochodu/ nienaleznie pobran

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: heiland

Napisano: 09 wrz 2019, 12:38

Witam, proszę o konkretną podpowiedz co zrobić w następującej sytuacji:

Klientka otrzymuje zasiłek stały od 2017, kilkakrotnie zmieniana wysokość zasiłku po przeprowadzeniu wywiadów aktualizacyjnych. Ostatni wywiad przeprowadzony 21.08.2019- gdzie klientka nadal utrzymywała że sytuacja finansowa się nie zmieniła ( ruchome są tylko dochody córki z pracy dorywczej, które każdorazowo podaje na oswiadczeniu. Klientka dzień przed moim wywiadem zgłosiła się po zasiłek rodzinny - koleżanka na podstawie weryfikacji uzyskała informację iż w/w uczestniczyła w stażu finansowanym ze środków Unijnych. w związku z tymi informacjami wezwaliśmy ją do uzupełnienia dokumentów, ktore dostarczyła dopiero 30.08.2019( brak możliwosci wstrzymania wypłaty za sierpień) klienta przedstawiła na dzień dzisiejszy wyciągi z rachunku bankowego przedstawiające wpływy wynagrodzenia ze stażu począwszy od miesiąca maja do sierpnia. Staż odbywała się w okresie od 08.05.2019-08.08.2019r. więc na chwile obecną jest zakończony czyli nastąpiła utrata dochodu.
Na dzien dzisiejszy klientka została poinformowana (05.09.2019) o wszczęciu postępowania o uchylenie decyzji przyznającej prawo do zasilku stałego od misiąca września i wezwania do uzupełnienia dokumentów ( wynagrodzenie córki za miesiąc maj i czerwiec) celem weryfikacji czy wówczas dochód przekraczał kryterium
(ze wstepnych przeliczen wynika ze swiadczenie nienaleznie pobrane jest od miesiaca czerwca- sierpnia, wrzesień??)
Co powinno sie kolejno zadziać i jakie kroki podjac celem ustalenia aktualnej sytuacji klientki i wydania stosownych decyzji??
lurbanska
Praktykant
Posty: 2
Od: 09 wrz 2019, 12:20
Zajmuję się: PS


Napisano: 09 wrz 2019, 19:10

Nie można wszcząć postępowania w sprawie uchylenia decyzji, nawet jeśli organ dysponuje już dowodami w sprawie - w tym wypadku wyciągiem bankowym przedłożonym przez stronę. Takie podejście do sprawy jest niewłaściwe, bowiem z wyprzedzeniem sugeruje, że niezależnie od faktów, które będą ustalone w drodze postępowania, decyzja i tak będzie uchylona. W tej sytuacji należy wystosować zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm. w związku z niepoinformowaniem o zmianie sytuacji dochodowej w okresie korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, która wiąże się z podstawą przyznania świadczenia. Tak należy postąpić niezależnie od tego, czy strona już przedłożyła dowody o jej sytuacji dochodowej za dany okres. Jednocześnie w tym zawiadomieniu należy wstrzymać wypłatę świadczeń od września br. do czasu wyjaśnienia sprawy. W uzasadnieniu należy szczegółowo opisać, skąd powzięto informację o zmianie dochodu, w jakiej jest on wysokości i za jaki okres, jaki ma to wpływ na wysokość przyznanego świadczenia (bo np. przekracza 10% kryterium), że strona nie wywiązała się z obowiązku wynikającego z art. 109 u.p.s. itd. W pouczeniu należy poinformować stronę, iż zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (określić termin np. 7 dni). Strona w tym czasie może odnieść się pisemnie lub ustnie do zawiadomienia, np. podać powód nie wywiązania się z obowiązku nałożonego ww. artykułem. Dopiero wówczas należy przeprowadzić wywiad i ustalić źródło, wysokość i okres uzyskania dochodu. Jeśli ustalono, że strona nadal kwalifikuje się do świadczenia, należy wdać dec. ustalającą jego „nową“ wysokość, jeśli nie - uchylić dec. od danego okresu. Po okresie przysługującym stronie na odwołanie, organ obowiązany jest wydać dec. o nienależnie pobranych świadczeniach za dany okres oraz ustalić ich wysokość. Po okresie odwoławczym należy decyzyjnie zażądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odstąpić od żądania ich zwrotu lub je umorzyć w całości, ewentualnie odroczyć termin spłaty lub rozłożyć je na raty - zgodnie z art. 104 ust. 4 u.p.s.
Wg mnie postępowanie winno być wszczęto bezpośrednio po powzięciu informacji o dochodzie, z jednoczesnym wstrzymaniem wypłaty świadczeń - czyli w sierpniu.
pomocnik
Stażysta
Posty: 106
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 10 wrz 2019, 8:13

Dziękuje za informację. Zaraz po otrzymaniu informacji że jakiś dochód wystąpił zostało skierowane pismo do organizatora stażu o przedstawienie konkretów tj. dat trwania, wynagrodzenia za poszczególne okresy wraz z data wypłaty ponieważ od klientki takiej informacji nie mogliśmy dostac. niestety jeszcze na pismo zwrotne oczekujemy. W sierpni wypłata zdarzyła pójść zanim Pani dostarczyła dokumenty
lurbanska
Praktykant
Posty: 2
Od: 09 wrz 2019, 12:20
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny