zmiany w ochronie danych osobowych RODO

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 14 maja 2018, 12:12

Jaki wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie obowiązywał po wejściu RODO przy składaniu wniosków o stypendium szkolne?
Rico
Praktykant
Posty: 19
Od: 12 lis 2016, 8:49
Zajmuję się: stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe


Napisano: 22 maja 2018, 14:48

witam!
w naszym ops wydajemy w ciągu roku szkolnego - 2 decyzję przyznające stypendium (uzależnione to jest od wysokości dotacji)
Teraz na podstawie zgody strony na zmianę decyzji będziemy wydawać decyzję zmieniające (tj. przyznanie na okres od stycznia do czerwca 2018 r)
Czy w tych okolicznościach biorąc pod uwagę przepisy o tym cały "Rodo" trzeba zabezpieczyć się w jakieś dodatkowe pismo/ informacje, które powinniśmy doręczyć stronie ( a potwierdzenie doręczenia powinniśmy mieć w aktach)?

Ktoś coś... :|
opsx159753
Stażysta
Posty: 101
Od: 04 maja 2018, 7:27
Zajmuję się: ŚW

Napisano: 22 maja 2018, 15:10

Właśnie wróciłam z kolejnego szkolenia z zakresu RODO. A więc tak w związku, że mamy zapis w ustawie o systemie oświaty art. 90n. ust. 4 co powinien zawierać wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Pani poinformowała mnie, że należy tylko we wniosku umieścić klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pozdrawiam
Evita
Praktykant
Posty: 29
Od: 23 wrz 2017, 2:45
Zajmuję się: ŚW, stypendia,FA

Napisano: 04 cze 2018, 13:07

Czy ktoś wie jak powinna wyglądać klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (czy jest konieczna?) i obowiązek informacyjny?
Marta2806
Stażysta
Posty: 86
Od: 25 wrz 2017, 14:07
Zajmuję się: oświatą

Napisano: 04 cze 2018, 13:35

jeżeli chodzi o RODO - co z fakturami, dokumentami które przynoszą wnioskodawcy w celu udokumentowania wydatków? są na to jakieś specjalne wymagania ??
gabrielazosip
Stażysta
Posty: 58
Od: 15 maja 2018, 13:01
Zajmuję się: ZOSIP - stypendia

Napisano: 05 cze 2018, 14:24

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Administratorem Pani/Pana danych w naszej jednostce jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, mający siedzibę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w ...., ul. ....., ......., nr tel. ......., e-mail: ........
• W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: .........
• Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
• Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
• Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
• Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

To otrzymałam od firmy która wprowadza szanowne RODO w naszym Ośrodku. Pozdrawiam
Evita
Praktykant
Posty: 29
Od: 23 wrz 2017, 2:45
Zajmuję się: ŚW, stypendia,FA

Napisano: 05 cze 2018, 14:59

Znalazłam w internecie taką klauzulę:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie z siedzibą przy al. Monte Cassino 2 w Koszalinie, adres e-mail: sekretariat@mopr.koszalin.pl, tel. 94 316 03 00.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (art. 90n)
w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy poprzez udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Podanie danych osobowych wymienionych w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jest obligatoryjne a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie:
- adres korespondencyjny:
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin
- adres e-mail:
iod@mopr.koszalin.pl
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.
Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym grupom odbiorców danych:
administracja publiczna, policja, sądy, prokuratury, ZUS,KRUS, komornicy sądowi, urzędy skarbowe, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracodawcy, zakłady karne oraz operator pocztowy, podmiot realizujący obsługę kasową, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania.
Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą informacyjną:
…………………………………………………………………..………………….…….
(data, podpis)
……………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

OŚWIADCZENIE
Czy zgadzasz się na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie z siedzibą przy al. Monte Cassino 2 Twoich następujących danych osobowych: numeru PESEL ucznia i wnioskodawcy, daty urodzenia ucznia, informacji o sytuacji szkolnej ucznia, nr konta bankowego wnioskodawcy, nr telefonu kontaktowego wnioskodawcy, miejsca zamieszkania wnioskodawcy w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy poprzez udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Koszalina?
 TAK  NIE
Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
…………………………………………………………………..………………….…….
(data, podpis)
Marta2806
Stażysta
Posty: 86
Od: 25 wrz 2017, 14:07
Zajmuję się: oświatą

Napisano: 05 cze 2018, 15:04

Wydaje mi się, że te elementy które ma zawierać wniosek zgodnie z ustawą o systemie oświaty podlegają pod art. 6 ust. 1 lit. c) RODO więc tu nie ma zgody tylko informacja, natomiast żeby we wniosku miał się znaleźć numer telefonu, numer konta bankowego itp. to musi być już zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Co o tym myślicie?
Marta2806
Stażysta
Posty: 86
Od: 25 wrz 2017, 14:07
Zajmuję się: oświatą

Napisano: 01 lip 2019, 10:03

Czy w związku z ustawą z dnia 21.02.2019 r. RODO wprowadzacie jakieś zmiany przy stypendiach?
tifio
Praktykant
Posty: 16
Od: 14 gru 2018, 16:01
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny