A co wy macie wypisane na potwierdzeniach odbioru KDR

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 13 mar 2019, 14:13

Napiszcie może co wg. was w poniższym tekście potwierdzenia odbioru jest ew. nieaktualne, co za dużo, a co za mało napisane. ;)Ja, _______________________________ (imię, nazwisko, PESEL data)
niniejszym potwierdzam odbiór Kart oraz to, iż jestem umocowany/umocowana do odebrania Kart Dużej Rodziny lub duplikatów Kart Dużej Rodziny w imieniu członka/ów rodziny wielodzietnej wykazanych poniżej:

(Lp. Data ważności Nazwisko Imię PESEL Numer Karty)

Potwierdzam, że została/em poinformowana/y:
- zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1863 ze zmianami), o:
1) przysługujących mi uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty;
2) obowiązku niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.
3) Zostałam/em poinformowana/y, że w przypadku złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty czynność ta podlega opłacie w wysokości zgodnej z zapisem art.13 ust. 2 Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 roku poz. 1863, ze zmianami)
4) Zostałam/em poinformowana/y o treści art. 15 Ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 roku poz. 1863 ze zmianami) tj. – W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, burmistrza, prezydenta, który przyznał Kartę;
Stwierdzam, że karty nie posiadają błędów drukarskich.

(Data, Podpis)
"To err is human, to forgive is divine"
ubu
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1195
Od: 27 lip 2017, 11:31
Zajmuję się: KDR


Napisano: 13 mar 2019, 14:21

we wzorze w systemie jest szablon protokołu odbioru:

Potwierdzam, że została/em poinformowana/y, zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.), o:
1) przysługujących mi uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty;
2) obowiązku niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.
Potwierdzam również, że została/em poinformowana/y przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będącego administratorem danych osobowych, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o:
a) tożsamości i danych kontaktowych administratora danych osobowych oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
b) danych kontaktowych inspektora ochrony danych (jeśli został powołany);
c) celach przetwarzania danych osobowych oraz podstawie prawnej przetwarzania;
d) okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane;
e) o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
f) prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g) tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
kasia c
Stażysta
Posty: 70
Od: 28 cze 2017, 8:15
Zajmuję się: przyznawaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Napisano: 13 mar 2019, 14:25

dzięki, u mnie tego systemowego nigdy nie dało się odnaleźć :? A propos ile czasu zajmuje poinformowanie o tych wszystkich sprawach, oczywiście jak się już wie wszystko, ktoś to mierzył z zegarkiem w ręku? :geek:
"To err is human, to forgive is divine"
ubu
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1195
Od: 27 lip 2017, 11:31
Zajmuję się: KDR

Napisano: 04 cze 2019, 9:28

Podbijam temat. Doszedłem do wniosku, że jestem zbyt nadgorliwy, choć może ktoś ma podobnie jak ja. 8-)
Daję ludziom oba te protokoły. Co do informacji wynikających z RODO, jest o tyle spoko, że przy składaniu wniosku ludzie dostają klauzulę informacyjną opartą na art. 13-14 RODO - podpisują ją, więc już wszystko wiedzą. 8-) Ten drugi przedstawiony przez przedmówcę protokół (a na SI KDR chronologicznie pierwszy) zawiera tylko jedną istotną informację w porównaniu do pierwszego - stwierdzenie, że karty nie posiadają błędów drukarskich. Wiadomo, zawsze to jakiś bezpiecznik.
Też dajecie obie wersje?
iks_ps
Stażysta
Posty: 59
Od: 10 lip 2018, 18:39
Zajmuję się: KDR

Napisano: 12 cze 2019, 7:25

Do wygenerowania potwierdzenia odbioru kart są dwa do wyboru: "v2.1.0" i "v2.2.0" Jeżeli generowałam ten pierwszy to błąd?
Michalina26
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 286
Od: 16 mar 2017, 10:54
Zajmuję się: FA

Napisano: 12 cze 2019, 12:10

Proszę o odpowiedź
Michalina26
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 286
Od: 16 mar 2017, 10:54
Zajmuję się: FA


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny