AS- niepubliczna szkoła policealna

  
Strona 2 z 2    [ Posty: 14 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 11 maja 2015, 10:20

Witam,

aea56 niestety nie można dofinansować nauki w SPOCie
właśnie otrzymałam pismo ze szkoły że nie jest szkołą wyższą zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym...
Gość


Napisano: 13 maja 2015, 11:23

Witam,

w tym rejestrze: System Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (SIO).
jest ta szkoła aktorska SPOT
a nie jest ona szkołą wyższą zgonie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym...

więc tak myślę sobie teraz każdą szkołę trzeba sprawdzać?
bo co z tego że jest w tym rejestrze jak się okazuje z ASa dofinansowania dać nie można...
Gość

Napisano: 14 maja 2015, 10:10

W myśl pięknych kierunków:
2) opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania;

21) szkole policealnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

Wg tego szkoły policealne mają być więc utworzone zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie zaś ustawą o szkolnictwie wyższym bo w tej zdaje się nie ma słowa o szkołach policealnych.
Saul

Napisano: 18 maja 2015, 9:08

ale SPOT to szkoła wyższa...nie policealna..
a zgodnie z pismem z tej szkoły które otrzymałam napisali że nie są szkołą wyższą zgodnie z ustawą... czyli nie spełnia kryterium Asa

"szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;"
Gość


  
Strona 2 z 2    [ Posty: 14 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x