Cheops przedłużenie dodatku energetycznego - Dodatek energetyczny

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
Cheops przedłużenie dodatku energetycznego o co chodzi ??? zmieniamy decyzje? de do kwietnia? Nowe stawki DE od maja 2022 r. liczba rodzin

Napisano: 04 maja 2022, 13:58

Dzisiaj pojawiła się aktualizacja w Cheopsie. Możliwe jest przedłużenie wypłaty dodatku energetycznego. Zrobiłam to przedłużenie i wyskoczyła dzisiaj data wystawienia 1 grudzień - data kiedy była decyzja przyznająca od grudnia do końca kwietnia. Na tej nowe decyzji program sam wstawił datę od 1 grudnia 2021 do 31 maja 2022. Z jaką datą decyzję wystawić? Ma ktoś ten sam problem?
Rico
Stażysta
Posty: 55
Od: 12 lis 2016, 8:49
Zajmuję się: stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe


Napisano: 05 maja 2022, 8:24

Czy ktoś ma wzór na decyzję zmieniającą dodatku energetycznego w związku ze zmianą stawki od 1 maja?
Rico
Stażysta
Posty: 55
Od: 12 lis 2016, 8:49
Zajmuję się: stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe

Napisano: 05 maja 2022, 9:05

tez poprosze
Mikolaze
Referent
Posty: 371
Od: 05 lis 2021, 20:42
Zajmuję się: Dodatki mieszkaniowe

Napisano: 06 maja 2022, 11:23

Znalazłam z poprzednich lat

DECYZJA
Na podstawie art. 155 KPA (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

ORZEKAM:
z dniem 1.05.2016 r. zmienia się za zgodą strony decyzję Burmistrza Miasta i Gminy ...... Nr MGOPS.DM.............. z dnia ........... r. w sprawie przyznania dodatku energetycznego Panu ...........
zam. ...........

w następujący sposób:
• w wierszu 17 decyzji zamiast kwoty: "11,09 zł" powinno być kwota: "11,29 zł"
• w wierszu 18 decyzji zamiast wyrażenia: "---jedeneściezłotych 09/100---" powinno być wyrażenie: "---jedeneściezłotych 29/100---"

UZASADNIENIE:
Zgodnie z art. 5c ust. 4 Prawo energetyczne - Minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 22 kwietnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 411) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. dla 1-osobowego gospodarstwa domowego wynosi 11,29 zł miesięcznie.
Wobec powyższego należało zmienić wysokość przyznanego dodatku energetycznego na zgodną z kwotą określoną w obwieszczeniu. Wprowadzona zmiana nie wpływa na pozostałą treść decyzji.

POUCZENIE:
Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ......... za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Rico
Stażysta
Posty: 55
Od: 12 lis 2016, 8:49
Zajmuję się: stypendia szkolne, dodatki mieszkaniowe


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x