deklaracja VAT - ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 19 ]

Moderator: heiland

Napisano: 10 maja 2018, 11:36

Witam.
Czy ujmuję w deklaracji VAT-7 odpłatność za specjalistyczne usł. opiekuńcze (zad. zlecone)?
Myślę, że tak, ale szukam potwierdzenia.
Nowiutka
Praktykant
Posty: 9
Od: 17 kwie 2018, 14:12
Zajmuję się: księgowość


Napisano: 10 maja 2018, 12:21

Potwierdzam, odpłatność za usł. opiekuńcze i specjalistyczne usł opiekuńcze wykazujemy w deklaracji VAT-7 jako zwolnioną od podatku.
Paulinka z GOPSu
Referent
Posty: 491
Od: 24 paź 2017, 14:38
Zajmuję się: Księgowość

Napisano: 10 maja 2018, 12:27

Odpłatność tą przelewamy do Urzędu Gminy jako dochody budżetu państwa???
Nowiutka
Praktykant
Posty: 9
Od: 17 kwie 2018, 14:12
Zajmuję się: księgowość

Napisano: 10 maja 2018, 15:10

przekazujemy do UG 5% jako dochody gminy i 95% jako dochody BP, czyli te 5% gmina zostawia sobie a 95% przekazuje do Urzędu Wojewódzkiego
olik
Praktykant
Posty: 39
Od: 16 paź 2017, 14:58
Zajmuję się: księgowość, świadczenia rodzinne

Napisano: 11 maja 2018, 9:40

jaki przepis mówi o tym podziale??
Dziękuję Olik
Nowiutka
Praktykant
Posty: 9
Od: 17 kwie 2018, 14:12
Zajmuję się: księgowość

Napisano: 11 maja 2018, 9:51

I jeszcze chciałam spytać - do deklaracji VAT wstawiam kwotę odpłatności jaką Klient ma wpłacić do OPS-u??
Nowiutka
Praktykant
Posty: 9
Od: 17 kwie 2018, 14:12
Zajmuję się: księgowość

Napisano: 11 maja 2018, 10:31

Nowiutka pisze:do deklaracji VAT wstawiam kwotę odpłatności jaką Klient ma wpłacić do OPS-u??
Tak
Paulinka z GOPSu
Referent
Posty: 491
Od: 24 paź 2017, 14:38
Zajmuję się: Księgowość

Napisano: 11 maja 2018, 11:15

art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Nowiutka
Praktykant
Posty: 9
Od: 17 kwie 2018, 14:12
Zajmuję się: księgowość

Napisano: 11 maja 2018, 11:16

te 5% pokazujecie w sprawozdaniu 27-S ???
Paragraf 0690 ta odpłatność ????
Nowiutka
Praktykant
Posty: 9
Od: 17 kwie 2018, 14:12
Zajmuję się: księgowość

Napisano: 12 maja 2018, 10:36

...uważajcie księgowe co robicie bo narażacie gminę na kłopoty sporządając taką deklarację.

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C1303C8FAB

W sprawie bezsporne jest, że Gmina jest organem władzy. Sprawy z zakresu pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych należą do zadań własnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 u.s.g.

Należy zauważyć, że ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) wyraźnie wyodrębnia funkcjonowanie niepublicznych i publicznych domów pomocy społecznej. Publiczne jednostki obwarowane są określonymi prawem zasadami co do ich funkcjonowania, kierowania do domu oraz pobierania i wysokości opłat. Udzielenie pomocy następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Działalność zaś niepublicznych domów pomocy społecznej jest wyznaczana zasadami i czynnościami typowymi dla prawa cywilnego, a nie administracyjnego. Co do zasady, domy te nie realizują zadań publicznych, tylko świadczą prywatne usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawą pobytu w takiej placówce jest umowa cywilnoprawna zawarta z podopiecznym lub jego przedstawicielem ustawowym. Podmioty prowadzące niepubliczną jednostkę organizacyjną nie mają obowiązku ustalania i publikowania średniego kosztu utrzymania mieszkańca. Nie odnoszą się do nich zasady finansowego obciążania krewnych pensjonariusza oraz wymagania dotyczące sposobu wnoszenia opłat i stosowania zwolnień. Przyjęcie do takiej placówki, jak również zasady pobytu w niej określa wyłącznie umowa. Domy te funkcjonują na zasadach komercyjnych, chyba że zaczną świadczyć usługi w ramach zadań zleconych. Gminne ośrodki pomocy społecznej nie działają na zasadach komercyjnych. Samorządy terytorialne nie tylko mają obowiązek wykonywania zadań pomocy społecznej, ale muszą również ponosić związane z tym obciążenia finansowe. Co prawda świadczenia co do zasady są odpłatne, ale ustawodawca zakreśla górną granicę opłaty, która nie może przekraczać średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu. Pozostałe koszty obciążają budżet gminy. W związku z powyższym nie można uznać, że organ działa jak przedsiębiorca, ponieważ pobierane opłaty nie mają charakteru komercyjnego, z uwagi na uregulowania prawne dotyczące ich wysokości. Nie można zatem podzielić stanowiska wyrażonego w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji, że uznanie, że Gmina w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług doprowadzi do naruszenia konkurencji.

Podsumowując należy stwierdzić, że Gmina, świadcząc w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze na rzecz osób uprawnionych do uzyskania pomocy, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, stosownie do art. 15 ust.6 u.p.t.u.
TWoj
Podinspektor
Posty: 1207
Od: 10 maja 2016, 15:48
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 19 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny