dodatek kombatancki

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 22 sty 2016, 10:42

Witam. Czy jeśli chodzi o dofinansowania ze środków PFRON, to czy do dochodu wliczacie dodatek kombatancki? I w ogóle co zaliczacie do dochodu, a czego nie. Powiem szczerze, że mam wątpliwości....
Magda12


Napisano: 22 sty 2016, 11:20

Dodatek kombatancki się liczy, ale NFZ dla kombatantów dalaje 100% limitu nie 70%, i kombatanci mają wyższy zasiłek pielęgnacyjny (który nie liczy się do dochodu).
Dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, który po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób stanowi: a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczn i zdrowotne, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, w tym w szczególności: renty przyznawane na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, wojskowych oraz ich rodzin, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, dodatek kompensacyjny, ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe, zasiłki chorobowe określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej, alimenty na rzecz dzieci, kwoty diet otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków służbowych i obywatelskich, należności z tyt. wynajmu pokoi gościnnych,, stypendia, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium otrzymywane przez osoby przebywające czasowo za granicą, należności ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie pełnienia służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu.
kaskaq

Napisano: 22 sty 2016, 11:23

Dziękuję za odpowiedź
Magda12

Napisano: 22 sty 2016, 11:30

Czyli alimenty też wliczamy do dochodu?
PCPR

Napisano: 22 sty 2016, 13:05

Wychodzi na to, że tak. Oprócz tych świadczonych na czyjąś rzecz.
Magda12


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny