dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 27 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 27 gru 2013, 13:08

Może jeszcze Ministerstwo zmieni swoje stanowisko, bo jak czytać wprost uchwałę, to jedynie do dożywiania dzieci bez wywiadu i decyzji jest delegacja aby rada gminy podjęła uchwałę w sprawie programu osłonowego.
~ala


Napisano: 27 gru 2013, 13:19

~ala, też się nad tym zastanawiam. Ministerstwo interpretuje uchwałę. Z interpretacji tej wynika konieczność podjęcia programu osłonowego, a z tekstu uchwały RM tylko w przypadku dawnego art. 6a. Ciekawe, co na to nadzór Wojewody, który będzie badał zgodność uchwał wynikających z interpretacji przepisów przez Ministerstwo????
~Ola.N

Napisano: 28 gru 2013, 2:18

1. Uchwała Rady Ministrów nie jest i nie może stanowić podstawy prawnej. Źródłami prawa w RP są akty wymienione w art 87 Konstytucji RP: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, a na obszarze działania organów, które je ustanowiły również akty prawa miejscowego.

2. Podstawą prawną do wydania decyzji stanowi:
- art. 104, art 108 § 1 KPA
- art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1, ust. 4 i ust. 5, art. 107 ust. 1 U.P.S.

- można w części decyzji, gdzie powołana zostaje podstawa prawna dodać poniżej podanej podstawy prawnej sformułowanie np. \"przy uwzględnieniu Uchwały Rady Ministrów ................\"(powołując cały tytuł, numer i publikator tej uchwały) - taki zapis wg mnie nie oznacza , że uchwała RM stanowi podstawę prawną wydawanej decyzji, ale jest niejako zaznaczeniem, że decyzja dotyczy przyjętego przez Rząd przedmiotowego Programu

3. Brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że art 96 ust. 2 i ust. 4 u.p.s. nie daje legitymacji Radzie Gminy/Miasta do wydania uchwały w zakresie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej innych niż te określone w art 96 ust. 2 u.p.s. - a przepis ten nie wymienia pomocy w społecznej w postaci posiłku.

Brak jest podstaw do wykładni rozszerzającej , ponieważ ustawa o pomocy społecznej w sposób wyraźny określa rodzaje świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej (jest to katalog zamknięty). Tak więc czym innym jest pomoc w postaci posiłku (art. 36 pkt 2 lit. j u.p.s. ), a czym innym jest pomoc w postaci pomocy rzeczowej (art. 36 pkt 2 lit. e u.p.s. ).

~rp

Napisano: 28 gru 2013, 2:21

korekta pkt 3 - omyłka:

3. Brak jest jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że art 96 ust. 2 i ust. 4 u.p.s. daje legitymację Radzie Gminy/Miasta do wydania uchwały w zakresie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej innych niż te określone w art 96 ust. 2 u.p.s. - a przepis ten nie wymienia pomocy w społecznej w postaci posiłku.
~rp

Napisano: 28 gru 2013, 15:18
Na podstawie art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 7 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48 ust. 1, 4 i 5, art. 102 ust. 2, art. 106 ust. 1, art. 110 ust. 7 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. 2012 r. poz. 712)
~kasia

Napisano: 28 gru 2013, 20:04

mam pytanie ogólne, w sprawie dożywiania, jeśli rodzina otrzymuje świadczenie w postaci bezpłatnych obiadów dla dzieci (w ramach dotychczasowego programu finansowane 40/60) to czy te same dzieci mogą dostać również śniadania (mleko, bułka / kanapka) finansowane także 40/60?
~Ania

Napisano: 29 gru 2013, 13:12

2. Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobo-wiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.


Czy posiłki to nie są \"wydatki na usługi:?
~hoo

Napisano: 30 gru 2013, 0:52

zdecydowanie \"posiłki\" nie są \"wydatkami na usługi\".

Ustawodawca wg mnie w sposób jednoznaczny odróżnia usługi (art. 36 pkt 2 lit. l u.p.s.) od posiłku (art. 36 pkt lit. j u.p.s.).

~rp

Napisano: 30 gru 2013, 10:31

Czyli Twoim zdaniem, interpretację Ministerstwa należy \"olać\" i stosować 100 % kryterium dochodowego? Jaki sens miałoby powoływanie się w podstawie prawnej (zapisując >przy uwzględnieniu<) na uchwałę RM w obecnym kształcie.
~do ~rp

Napisano: 30 gru 2013, 16:30

a co z tymi powyżej 150 % ?
~mmm


  
Strona 27 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x