dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 46 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 10 sty 2014, 12:14

No żle to wyszło ale inaczej nie potrafię.
~wwz do Tess

Napisano: 10 sty 2014, 12:15

~Tomek

Napisano: 10 sty 2014, 15:00

Generalnie Grażyna ma rację ale nic z tego nie wynika,Karol też ma rację, i senator jeden co ostatnio powiedział w tv,że w rządzie pracują gamonie też ma rację, ale co z tego ,skoro trzeba działać mimo tego, bo dzieci głodne, ludzie wk....... i na nas psy wieszają.My mamy uchwałę z 2004 roku o nie żądaniu zwrotu do 150 % i na tym jedziemy a co będzie to zobaczymy.Nie ma co się oglądać na te sieroty z Warszawy /tych z rządu oczywiście/.
~gerd

Napisano: 13 sty 2014, 10:51

Więc jakie uchwały podjąć ,żeby nadzór wojewody ich nie uwalił- ja głównie potrzebuję uchwałę na posiłki do 150%- NA PODSTAWIE ART.96 UST 2I 4 ODPADA
art.8 ust.2 tylko do celówek- ale nie można stosować wybiórczo więc będą wszystkie celówki np te na opał, leki itd....

~OPSO

Napisano: 13 sty 2014, 11:04

hej OPSO
pisałem o tym wcześniej, że to podwyższenie będzie miało zastosowanie do wszystkich klientów, bo nie ma delegacji ustawowej na wyodrębnianie grup klientów pod kątem celu przyznania zasiłku ...
KJ
tattoo
Praktykant
Posty: 12
Od: 02 sty 2014, 19:24
Zajmuję się:
Strona WWW: http://gops.lipno.pl
Lokalizacja: Lipno, Polska

Napisano: 13 sty 2014, 11:20

Wiem, wiem Tattoo- czytam uważnie wszystkie posty- dlatego zadaję pytanie w końcu jakie uchwały podjąć- głównie chodzi mi o posiłki
~OPSO

Napisano: 13 sty 2014, 11:32

~Tomek

Napisano: 13 sty 2014, 11:44

potrzebne są 3 uchwały:
1) UCHWAŁA Nr …………….
Rady Miejskiej w …..
z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024), oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Miejska w ….. uchwala, co następuje:

§ 1
Podwyższa się do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), przyznawanego w formie zasiłku celowego.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ….

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

2) UCHWAŁA Nr …………..
Rady Miejskiej w ….
z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P., poz. 1024) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Miejska w …. uchwala, co następuje:

§ 1
Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód rodziny nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ….

§ 3
Traci moc uchwała numer XLIV/349/2006 z dnia 3 marca 2006r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w zakresie dożywiania.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

3) UCHWAŁA Nr …………….
Rady Miejskiej w …
z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), Rada Miejska w … uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ….

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.


ale i tak nie wiem czy to jest dobrze ???

~inna

Napisano: 13 sty 2014, 11:57

inna- dzięki za fatygę - ale na tym forum już to wszystko przerabialiśmy i :
-pierwsza uchwała nie moze podwyższać w oparciu o art.8 ust.2 tylko posiłków ale wszystkie celówki- nie mozna zapisów tegoż art, stosowac wybiórczo,
- druga uchwała art. 96 ustt. 2 i 4 nie ma zastosowania do posiłków
- trzecia uchwała dotyczy tylko 20% uczniów bez decyzji
~OPSO

Napisano: 13 sty 2014, 12:11

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja ... rzadu.html

już jest info o naszym problemie

pozdrawiam
~tattoo


  
Strona 46 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x