GWARANTOWANY ZASIŁEK OKRESOWY - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 24 cze 2014, 9:35

Mam podopieczną, która zwróciła się z wnioskiem o przyznanie gwarantowanego zasiłku okresowego na okres 36 miesięcy. W związku z tym mam pytanie czy taki rodzaj zasiłku istnieje ponieważ w naszej ustawie nie znalazłam artykułu, który mówiłby o takim zasiłku.
PRAC. SOCJALNY


Napisano: 24 cze 2014, 9:44

Gwarantowany zasiłek okresowy - było kiedyś takie świadczenie, ale to już przeszłość.

Gwarantowany zasiłek okresowy jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 31 ust. 4a ustawy o pomocy społecznej osobie, która:

- utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych, pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z powodu upływu okresu jego pobierania
- dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy ( patrz kryteria dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej)
- w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia.
- zasiłek przysługuje jeżeli osoba wystąpiła z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji urzędu pracy o ustaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych.


Gwarantowany zasiłek okresowy przysługuje przez okres do 36 miesięcy. Do okresu tego nie wlicza się okresu lub okresów jego zawieszenia. Gwarantowany zasiłek okresowy ulega zawieszeniu na okres podjęcia zatrudnienia albo pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.


Wysokość gwarantowanego zasiłku okresowego jest równa:
- kwocie równej kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej przez pierwszych 12 miesięcy - obecnie 461zł
- 80 % tej kwoty przez następnych 24 miesięcy

Przywrócenie gwarantowanego zasiłku okresowego następuje na wniosek osoby zainteresowanej w terminie 14 dni od ustania zatrudnienia, jeżeli w dalszym ciągu spełnione są wyżej wymienione warunki , z tym że do dochodu rodziny nie wlicza się wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pracy wykonywanej w okresie zawieszenia.
Gwarantowany zasiłek nie może być przywrócony, jeżeli po ustaniu zatrudnienia osobie uprawnionej będzie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych.
xxxed

Napisano: 24 cze 2014, 14:03

Czyli w skrócie: nie ma już takiego świadczenia :)
agucha86


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x