jeszcze nie student

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 09 wrz 2015, 14:31

Mam klienta, który zwrócił kartę dziecka, której termin ważności wygasł. Klient chce przedłużenie karty dla dziecka, które ma tylko zaświadczenie, że jest przyjęte na studia. Nie ma tam terminu zakończenia studiów. Czy niedoszły student może napisać oświadczenie o terminie zakończenia nauki, czy czekamy na rozpoczęcie, - czyli październik?
kon


Napisano: 09 wrz 2015, 15:40

Jak najbardziej. Na nic nie czekaj. Art.10 ust. 4 pkt 4: Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; Wystawiasz do końca roku akademickiego.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47
Zajmuję się:

Napisano: 09 wrz 2015, 16:33

Art. 11. 1. Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane
ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, o których mowa
w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
My zawsze wymagamy od studentów zaświadczenia, ze względu na to, że najczęściej studenci nei wiedza jak kończy i m sie rok akademicki, ponieważ zalezy to od umowy z uczelnią

Przypomne, że
Art. 10. 1. Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
2. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
członka rodziny wielodzietnej.
3. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej
członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany
do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków
rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
4. Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo
do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy
rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
pkt.4 nie wspomina juz o zaświadczeniu... niestety ustawa zawiera więcej takich błędów
naitsyrk85
Starszy referent
Posty: 835
Od: 27 cze 2013, 10:30
Zajmuję się:
Lokalizacja: Świat, Polska

Napisano: 10 wrz 2015, 10:04

Myślę, że nie można żądać zaświadczenia od ucznia, studenta, skoro ustawa w dwóch artykułach, 10 i 11, dopuszcza złożenie oświadczenia.
Urzędnicy boja się oświadczeń niepotrzebnie. Odpowiedzialność ciąży, w tym przypadku, na składającym oświadczenie.
Art. 10 ust. 6: Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47
Zajmuję się:

Napisano: 10 wrz 2015, 11:05

słuchajcie a dla osoby kończącej liceum karta powinna być wydana do 30 września tak??
olga123
Stażysta
Posty: 51
Od: 09 kwie 2014, 8:58
Zajmuję się:

Napisano: 10 wrz 2015, 11:15

Art. 4. 1. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę,
w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47
Zajmuję się:

Napisano: 10 wrz 2015, 12:45

no tak właśnie przeczytałam...a co jeśli są powydawane wszystkie karty do końca sierpnia. przejęłam KRD i właśnie się dopatrzyłam że wszystkie były wydawane zgodnie z zaświadczeniem
olga123
Stażysta
Posty: 51
Od: 09 kwie 2014, 8:58
Zajmuję się:

Napisano: 10 wrz 2015, 13:28

Jak wnioski były przyjęte w ubiegłym roku, to na podst. poprzedniego rozporz. RM KDR wydawano do końca roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia, a gdy podjęło studia wyższe także za wrzesień.
Art. 38. Karty Dużej Rodziny, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba,
której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47
Zajmuję się:

Napisano: 10 wrz 2015, 13:31

czyli mogę wziąć narazie decyzję o przyjęciu na studia a potem zaświadczenie ze studiów
olga123
Stażysta
Posty: 51
Od: 09 kwie 2014, 8:58
Zajmuję się:

Napisano: 10 wrz 2015, 13:46

Tak. Przedłużasz na podstawie zaśw. o przyjęciu na studia.
nowapa
Podinspektor
Posty: 1078
Od: 16 gru 2014, 11:47
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny