Kierownicy i prawnicy proszę o pomoc!!!!!!!!!!!! - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 16 lut 2017, 23:39

Ośrodek Pomocy Społecznej od września 2016r. zatrudnia pracownika na stanowisku asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy. Do zakresu jego czynności należą zadania wymienione w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Obecnie asystent prowadzi pracę z 6 rodzinami, które borykają się z różnymi stopniami trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z przepisami liczba rodzin na jednego asystenta nie może przekroczyć 20.
W obecnej sytuacji wymiar czasu pracy na ½ etatu w stosunku do realizowanych zadań przez asystenta jest wystarczający.
Od 1 kwietnia 2016r. realizujemy zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, w co zaangażowani są min. pracownicy socjalni, którzy prowadzą postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego. Poinformowano mnie, że zadania proszę rozłożyć na pracowników.
Natomiast art. 10 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mówi:
W przypadku gdy postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzone są w ośrodku pomocy społecznej, realizacja tych zadań nie może powodować nieprawidłowości w wykonywaniu zadań pomocy społecznej, a także nie może naruszać norm zatrudnienia pracowników socjalnych określonych w przepisach o pomocy społecznej.
Zgodnie z art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na 2000 mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby rodzin i osób samotnie gospodarujących, objętych pracą socjalną w stosunku jeden pracownik socjalny zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących.
Stan mieszkańców gminy na dzień 15.01.2017r. wynosi 4 050.
Chcąc powierzyć prowadzenie postępowań w zakresie świadczenia wychowawczego osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta rodziny przeszkodę stanowi art. 17 ust. 4 – asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
Pragnę podkreślić, że w małych gminach tak jak nasza mamy poważny problem, z tego względu, że na Ośrodek Pomocy Społecznej jest nakładanych coraz więcej zadań gminy, które musimy realizować zgodnie z przepisami wynikającymi z ustaw. Przepisy te, niestety bardzo ograniczają nawet kwestię przydzielenia/zwiększenia obowiązków pracownikowi zatrudnionemu na min. na stanowisku asystenta rodziny.
Konsultowałam to z wieloma prawnikami i na szkoleniach, jak również z inspektorami z nadzoru kontroli Urzędu Wojewódzkiego wszyscy odwołują się do przepisów, które niestety ograniczają wykonywanie wyżej wymienionych zadań.
Zatem zwracam się do z prośbą, a także alarmuję, że my kierownicy małych Ośrodków Pomocy Społecznej mamy poważny problem z podziałem obowiązków zgodnie z przepisami.
W związku z powyższym, jak należało by uregulować zatrudnienie, czy zakres czynności osobie zatrudnionej na stanowisku asystenta by wykonywanie zadań wynikających z wyżej wymienionych ustaw nie kolidowały ze sobą.
barbarinka


Napisano: 17 lut 2017, 9:30

Zgodnie z przepisami jest 15 rodzin na 1 asystenta. To o czym piszesz jest zmorą dla każdego małego Ośrodka. Zorganizowanie pracy w tych warunkach i w ramach obowiązujących przepisów oraz nakładanych zadań jest wręcz niemożliwe. Dawno odeszłam od zatrudniania asystenta na umowę o pracę ponieważ generowało to ogromne problemy, np. w sytuacji gdy osoba była w ciąży lub z innych powodów na L4. Umowa na zastępstwo kończyła się np. podobnym schematem. Zatem teraz mam tylko asystentów na umowę zlecenie. Chociaż i tak podczas kontroli musiałam się gęsto tłumaczyć, że mam pracownika na umowę zlecenie - pomimo jasnych zapisów w ustawie. Pozdrawiam i życzę siły oraz szczęścia, bo rozsądek i zdrowe zasady są już w lamusie :)
AsiaP.

Napisano: 17 lut 2017, 10:31

Ja również zatrudniam asystenta na umowę zlecenie.
Iza-ops

Napisano: 17 lut 2017, 12:24

Czekam nadal na wasze opinie, może ktoś z twórców ustaw tu zajrzy i poczyta jak wygląda praca w małych ośrodkach. Jesteśmy kadrowymi, księgowymi, sekretarkami, archiwistkami i ciągle zmierzamy się z nowymi ustawami, nikogo to nie interesuje jak to jest organizowane.
barbarinka

Napisano: 17 lut 2017, 22:30

Proszę piszcie co tym sądzicie.
barbarinka

Napisano: 20 lut 2017, 9:47

moim zdaniem( jestem pracownikiem socjalnym) asystent rodziny to taki sam człowiek jak pracownik socjalny czy księgowa w OPSie
dlaczego ma być pokrzywdzony mając umowę zlecenie?
czy on nie wykonuje swojej pracy?
a jak złamie nogę i będzie siedzieć w domu to nic nie dostanie
albo będzie w ciąży

u nas w ośrodku jest 1 asystent, na umowę zlecenie
Gabrycha.A
Stażysta
Posty: 113
Od: 24 mar 2016, 13:36
Zajmuję się:

Napisano: 20 lut 2017, 16:08

asystent może być tylko sekretarką bądź inną pomocą (nie prowadząc postępowań) i pamiętaj, żeby go przerzucić np. na 1/2 etatu na inne stanowisko musisz ogłosić konkurs, gdyż awansujemy tylko w tych samych grupach pracowniczych. tu mamy do czynienia z referentem a i tak zakres obowiązków trudno ustalić by nie kolidował z przepisami
ninka123

Napisano: 20 lut 2017, 16:15

Jaki konkurs asystent rodziny tak samo jak pracownik socjalny jest to stanowisko pracownicze a nie urzędnicze więc konkurs jest nie potrzebny.
U nas też jest tylko umowa zlecenie opłacana ze środków własnych bo jak na razie Ministerstwo naboru nie ogłosiło.
Iga2

Napisano: 20 lut 2017, 16:27

nie mówię o konkursie na asystenta ( bo wiadomo, że konkurs nie jest wymagany) tylko jak go przerzucić do innych zadań, z pracowniczego nie można na urzędnicze
ninka123

Napisano: 20 lut 2017, 22:26

Muszę Was zmartwić, drogie koleżanki
Otóż, ograniczenia w ustawie o wspieraniu rodziny, zabraniające obarczać asystentów zadaniami urzędniczymi, zostały wprowadzone CELOWO. Właśnie po to, aby chronić asystentów przed zakusami dodawania im coraz to innych obowiązków. Doprowadziłoby to w krótkim czasie do powielenia nieszczęsnego losu pracowników socjalnych. Socjalni już są w takim stanie, że nie wiedzą, serio - nie wiedzą (!), na czym polega i jak powinna być realizowana praca socjalna.
Inna rzecz, że to się obróciło przeciwko asystentom. Zamiast etatów, mają przez to umowy zlecenia. Ustawodawca swoje, życie swoje...
betta27


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x