obowiązkowe zaświadczenie z OPS dla celów stypendialnych

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: heiland

Napisano: 08 lip 2019, 15:05

Witam. Rodzina, która nie korzysta od Nas z pomocy i nic na jej temat nie wiem złożyła wniosek o wystawienie zaświadczenie o sytuacji finansowej i materialnej. /powyższe zaświadczenie chcą przedłożyć w szkole aby ubiegać się o stypendium socjalne dla syna/. Na jakiej podstawie wydaje takie zaświadczenie ? czy wolno mi zrobić wywiad i zbierać wszystkie dokumenty? Czy tylko napisać zaświadczenie że rodzina nie korzysta z pomocy i nie znam jej sytuacji ?
Dankaf
Praktykant
Posty: 16
Od: 08 lis 2017, 15:35
Zajmuję się: pomoc społeczna


Napisano: 08 lip 2019, 17:46

Nie możesz wydać zaświadcznia o sytuacji finansowej lub materialnej o jakiejś osobie lub jej rodzinie, nawet jeśli ta o to wnioskuje. Wtedy wydajesz pismo odmowne, bo nie masz podstaw do ustalania takich rzeczy. Pracownik socjalny nie zajmuje się ustalaniem poziomu majątku u osób, które następnie chcą się nim posłużyć do osiągnięcia własnych celów, nie związanych z pomocą społeczną. Rodzinny wywiad środowiskowy (bo o takim wywiadzie mowa) przeprowadza się do celów pomocy społecznej. Natomiast jeśli wniosek brzmi np.: “proszę o wydanie zaświadczenia o nie korzystaniu z pomocy ośrodka przeze mnie/przez moją rodzinę”, to wydajesz zaświadczenie, że osoba/rodzina nie widnieje w ewidencji świadczeniobiorców ośrodka. Nie piszesz “nie znam jej sytucji”.
pomocnik
Stażysta
Posty: 105
Od: 29 maja 2019, 16:29
Zajmuję się: pracownik socjalny w ops.

Napisano: 09 lip 2019, 10:29

Dokładnie tak jak pomocnik.
Rodzina sama może pozbierać zaświadczenia o wynagrodzeniach, decyzje o zasiłkach rodzinnych ewentualnie zaświadczenie z ops o świadczeniach rodzinnych i innych i przedłożyć bezpośrednio w szkole.
malinkka
Stażysta
Posty: 74
Od: 28 gru 2018, 10:20
Zajmuję się: PS

Napisano: 09 lip 2019, 15:23

Zgadzam się z przedmówcami. W takim przypadku nie powinniśmy tworzyć dokumentacji w celu wydania zaświadczenia, jakiego żąda wnioskodawca. Na potwierdzenie załączam przykłady z orzecznictwa.

Wyrok NSA z dnia 09.02.2018 r. I OSK 813/16 : „(…)Wydawanie zaświadczeń oparte jest, co do zasady, na posiadanych przez organ danych. W wyroku z 27 października 2015 r., I OSK 674/14 NSA podkreślił, że celem postępowania wyjaśniającego jest zbadanie okoliczności wynikających już z istniejących ewidencji, rejestrów i innych danych, jak też wyjaśnienie, czy dane te odnoszą się do osoby wnioskodawcy, faktów, stanu prawnego, którego poświadczenia domaga się zainteresowany. Postępowanie to ma na celu usunięcie wątpliwości, co do znanych, bo istniejących już faktów, czy stanu prawnego. Nie jest dopuszczalne dokonywanie, w trybie dotyczącym wydawania zaświadczeń, jakichkolwiek ustaleń faktycznych i ocen prawnych nie wynikających z prowadzonej przez organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (por. wyrok NSA z 15 stycznia 2014 r., I OSK 1518/12, LEX nr 1452122, wyrok NSA z 28 sierpnia 2013 r., I OSK 605/12, LEX nr 1369011). Możliwość prowadzenia postępowania wyjaśniającego nie może być rozumiana jako "tworzenie" na etapie postępowania o wydanie zaświadczenia podstawy do wystawienia zaświadczenia. Niedopuszczalne jest zatem kompletowanie w tym postępowaniu materiału dowodowego, mającego służyć wydaniu zaświadczenia określonej treści.(…)”

Wyrok NSA z dnia 04.10.2017 r. I OSK 590/17: „(…)w sytuacji, gdy organ nie posiada w prowadzonych rejestrach danych, które mogłyby stanowić podstawę wydania zaświadczenia stosownie do żądania wnioskodawcy, oczywistym jest, że nie może wydać zaświadczenia żądanej treści. Nie jest bowiem w stanie potwierdzić faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Dla braku możliwości potwierdzenia faktów lub stanu prawnego nie mają przy tym znaczenia przyczyny, dla których organ nie znajduje się w posiadaniu określonych danych, brak ten nie obliguje również organu do prowadzenia postępowania wyjaśniającego zmierzającego do ustalenia faktów czy stanu prawnego. W szczególności nie obowiązują w tym zakresie jakiekolwiek domniemania faktyczne, które pozwalałyby - tak jak chce tego strona – wnioskować z braku jakichkolwiek dowodów materialnych istnienie pozytywnej przesłanki do wydania oczekiwanego przez nią zaświadczenia.(…)”
***Nie udzielam porad na prywatne wiadomości***
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
Referent
Posty: 490
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: warsztatem PS - głównie usuwaniem awarii życiowych, naprawami problemów bytowych i innymi robotami socjalnymi;)
Lokalizacja: Kraina Polan, Wygwizdowie Totalne, Gmina Wygnajewo;)

Napisano: 12 lip 2019, 12:19

Wszystkim PIĘKNIE dziękuję za zabranie głosu :) pozdrawiam Danka
Dankaf
Praktykant
Posty: 16
Od: 08 lis 2017, 15:35
Zajmuję się: pomoc społeczna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny