odmowa zasiłku celowego program pomoc państwa w zakresie doż - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 15 wrz 2015, 9:04

Czy ktoś może podesłać mi wzór decyzji odmowy przyznania dożywiania w ramach programu pomoc państwa w zakresie dożywiania z powodu przekroczonego kryterium dochodowego??
Baaardzo proszę!!
ajanuszewska1006


Napisano: 15 wrz 2015, 11:29

Ja pisze np coś takiego . W dniu 2014r w tut. Ośrodku złożył Pan/Pani wniosek z prośbą o udzielenie pomocy w formie zakupu posiłków w szkole od ........ dla .....Zgodnie z przeprowadzonym wywiadem środowiskowym w dniu ….. wynika, iż jest Pan/Pani ..... . Źródłem utrzymania Pana/Pani rodziny są..... Łącznie dochód Pana rodziny -...., na osobę przypada kwota -..
Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej stanowi - Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje: osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 456,00 zł, zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie". Wykazany Pana dochód, przekracza kryterium dochodowe na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o pomocy społecznej tj. 456,00 zł x … np 4 osoby = ….... zł. Art. 7 ustawy o pomocy społecznej stanowi - " Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej ...."występująca niepełnosprawność ..., kwalifikuje Pana/Pania rodzinę do pomocy społecznej.
Jak wynika z ww ustawy oba kryteria określone w ustawie osoba lub rodzina winna spełnić jednocześnie, co w przypadku Pana rodziny nie jest spełnione. Zgodnie z pkt V.1.Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 -2020, i Uchwały Nr …... Rady …..w sprawie podwyższenia........ realizowane są działania zapewniające udzielenie pomocy w formie posiłku dla dzieci w okresie nauki, w przypadku jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza - 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ww ustawy o pomocy społecznej. Aktualnie jest to kwota - 684,00 zł. Jak wynika z załączonych do wywiadu środowiskowego dokumentów, dochód w Pana rodzinie, wynosi który wynosi -...a na osobę stanowi - ... co przekracza kwotę - 684,00 zł.Wynika z tego, że rodzina Pana nie spełnia kryterium dochodowego na podstawie obowiązujących przepisów.Analizując powyższe z uwagi na przekroczone kryterium dochodowe rodziny, tut. Ośrodek nie ma podstaw do pozytywnego rozpatrzenia Pana/Pani wniosku o zakup posiłków dla ....od …....W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.
inspektor


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x