pismo o przeprowadzenie wywiadu

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 20 paź 2008, 10:13

czy ktos z was ma wzor pisma o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego?
~ja3


Napisano: 21 paź 2008, 15:45

Może Tak

…., dnia …

Pan

zam.

Na podstawie art. 50, art. 54 ustawy z dnia 14 czerwca 1060 r. kodeksu postępowania administracyjnego / Dz. U. z 1980 r., Nr 9, poz.26 ze zmianami/ zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów / Dz.U. z 2008 r.Nr 192, poz 1378 ze zmianami/
mając na względzie wniosek złożony przez wierzyciela ......................................................
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na osoby uprawnione:
1..................................................................
2. ................................................................
3. ................................................................
4. ................................................................
działając zgodnie z zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w ……
z dnia ............................................... , sygn. akt................................
wzywa
Pana do stawienia się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lelisie KOMÓRKA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego i złożenia oświadczenia majątkowego oraz dostarczenie niezbędnych dokumentów:
• zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce stwierdzające, że jest Pan zarejestrowany jako osoba bezrobotna;
• w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakaz płatniczy za 2008r;
• odcinek z renty/emerytury za ostatni miesiąc;
• zaświadczenie o miesięcznym dochodzie za ostatnie trzy miesiące;
• wyrok sądu o rozwodzi i wysokości zasądzonych alimentów;
• dowód osobisty;
• prawo jazdy;


POUCZENIE:
1. W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oświadczenia majątkowego, odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właściwy dłużnika:
1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
2) kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
~iwona


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x