Rozwód- zmiana nazwiska POMOCY

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 18 kwie 2016, 14:04

kobieta rozwiodła się z mężem... i zmieniła nazwisko... co mam teraz zrobić?? jak zmienić jej dane i czy ojcu się należy dalej karta....??
katarzyna111


Napisano: 18 kwie 2016, 14:38

Wydaje mi się, że ta Kobieta powinna złożyć wniosek jak zmieniła nazwisko.. W komunikatach MPiPs są takie wyjaśnienia:
Jak prawidłowo kwalifikować rodzaje wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny/wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w SI KDR?
1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Podrodzaj wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

a) nowa rodzina – w SI KDR wybiera się jako podrodzaj wniosku „nowa rodzina”, gdy rodzina po raz pierwszy w danej gminie składa wniosek o przyznanie KDR (zmiana gminy zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty ze względu na kod Teryt zamieszczony w numerze Karty – dla gminy jest to nowa rodzina);

b) uzupełnienie rodziny – w SI KDR wybiera się jako podrodzaj wniosku „uzupełnienie rodziny”, jeżeli zostanie złożony wniosek dla członka rodziny wielodzietnej, który w chwili składania pierwszego wniosku o przyznanie Kart dla całej rodziny był członkiem rodziny, ale nie został uwzględniony we wniosku. Przykłady takiej sytuacji: rodzic/małżonek rodzica będący cudzoziemcem, oczekujący na wydanie dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium RP, osoba powyżej 18. roku życia oczekująca na przyjęcie do szkoły/szkoły wyższej, osoba pominięta przy wypełnianiu pierwszego wniosku lub rejestracji wniosku w Module Obsługi Karty.2. Wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – wnosi się o przyznanie duplikatu, gdy Karta została zgubiona, skradziona lub w innych sposób utracona.3. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny wielodzietnej – wniosek ten wnosi się dla osoby, która w chwili składania przez rodzinę pierwszego wniosku o przyznanie Karty nie była jej członkiem. Przykłady takiej sytuacji: dziecko przyjęte w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, gdy osoby wchodzące w skład tej rodziny posiadają już Karty, nowonarodzone dziecko, gdy osoby wchodzące w skład rodziny posiadają już Karty, małżonek rodzica, który wszedł w skład rodziny (zawarł związek małżeński z rodzicem) posiadającej już Karty.4. Wniosek o przyznanie nowej Karty dla członka rodziny wielodzietnej, który był już wcześniej jej posiadaczem – wniosek ten wnosi się dla osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny w przypadku:

a) przedłużenia ważność tej Karty (np. osoba przed ukończeniem 18. roku życia posiadała Kartę i na podstawie złożonego oświadczenia/zaświadczenia kontynuuje lub będzie kontynuować naukę w szkole lub szkole wyższej, osoba posiadała Kartę na podstawie orzeczenia o umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności na czas określony i zostało jej wydane kolejne orzeczenie) – w SI KDR jako powód wydania Karty wybiera się „przedłużenie terminu ważności Karty”;

b) zmiany danych na Karcie (np. zmiana nazwiska) – w SI KDR jako powód wydania Karty wybiera się „zmiana danych na Karcie”.

A co do byłego męża, jeżeli jest rodzicem co najmniej 3 dzieci to należy mu się karta bezterminowo, chyba, że zostanie pozbawiony całkowicie lub częściowo praw rodzicielskich poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.
goscw
Stażysta
Posty: 89
Od: 11 sty 2016, 13:17
Zajmuję się:

Napisano: 18 kwie 2016, 14:52

Jeżeli by uzyskał uprawnienia do KDR z tytułu, iż jest małżonkiem osoby, która ma co najmniej 3 dzieci, to w momencie rozwodu utraciłby takie uprawnienia..to jest zawarte w ustawie art. 4, 5 i 6 (rodzic, małżonek i dziecko kiedy traci)
goscw
Stażysta
Posty: 89
Od: 11 sty 2016, 13:17
Zajmuję się:


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny