Specjalistyczne usługi na wsi - czy to możliwe - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 28 lis 2013, 14:41

Proszę o kontakt kogoś, kto ma na terenie wiejskim specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka w wieku szkolnym ?
Bardzo proszę o kontakt.
~AAA


Napisano: 28 lis 2013, 14:50

Dlaczego nie możliwe to tylko w miastach są świadczone takie usługi a na wsi nie
~ola

Napisano: 28 lis 2013, 14:55

Ale mamy wyrok sądu, że nie źle zrobiliśmy odmawiając.
Zdaniem sądu mamy tego typu usługi przyznać, bo spełnione są przesłanki.
~AAA

Napisano: 28 lis 2013, 15:09

A masz kasę z województwa na takie usługi i osobę wykfalifikowaną
~kasia

Napisano: 28 lis 2013, 15:19

Właśnie chcemy się o tę kasę ubiegać i widać same schody w przygotowywaniu dokumentów do wniosku o dotacje.
Osoby do prowadzenia terapii mamy.
~AAA

Napisano: 29 lis 2013, 13:46

a co to za różnicy w mieście czy na wsi , co to na wsi inna ustawa?
~ewa

Napisano: 29 lis 2013, 13:57

Uważaj aby osoby świadczące suo posiadały kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 2005 r. z późn. zm.), cyt.
§ 3 ust. 1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
ust. 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
1)- szpitalu psychiatrycznym,
2)- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
3)- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
4)- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
5)- zakładzie rehabilitacji,
6)- innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej spec. usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

ust. 3. W uzasadnionych przypadkach suo mogą byś świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2 i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
ust. 4. Osoby świadczące usługi, o których mowa w §2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
2) kształtowania nawyków celowej aktywności;
3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.
W przeciwnym razie w razie kontroli wydaneśrodki będą do zwrotu.
~ED

Napisano: 02 gru 2013, 11:17

trudne ale możliwe. jesteśmy wiejską gminą i to robimy.
~ewa

Napisano: 02 gru 2013, 15:03

jakie schody?...wysyłasz wniosek o pieniążki i tyle. my mamy od miesiąca dla dziecka, szkoła podstawowa. Jesteśmy małą gminą wiejską.
~ela

Napisano: 02 gru 2013, 15:25

a jeśli dziecko jest w ośrodku pobytu dziennego , który zapewnia logopedę 2x w tyg po pół godziny. a zgodnie z zaśwoadczeniem lekarza psychiatry wymaga 12 godz .to pozostałe godziny usługi specjalistyczne . a jak rozumieć orzeczenie o potrzebie kształcenia- brak określonych godzin, Szkoła zapewnia minimum tzn 2.
~z


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 13 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x