Superwizja w OPS - zapytanie cenowe

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]

Moderator: Tom.

Napisano: 26 wrz 2019, 10:08

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w formie zapytania cenowego na „Przeprowadzenie cyklu Superwizji dla pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej w 2019 roku”.

Pełna treść ogłoszenia i załączniki:
http://opsmokotow.pl/index.php?option=c ... 62&lang=pl

Superwizja ma na celu wspieranie pracy pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej – asystentów rodziny, psychologów i specjalistów.

Łącznie dla pracowników Działu Pomocy Specjalistycznej przewiduje się zrealizowanie 30 godzin zegarowych superwizji

Termin wykonania zamówienia: Od daty zawarcia umowy do dnia 12.12.2019 r.

Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy to m.in.:
1) zapewnienie trenera posiadającego uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego albo Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub superwizora aplikanta jednego z tych towarzystw lub superwizora innego towarzystwa psychoterapeutycznego repezentującego jeden z wymienionych nurtów: terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, poznawczo-behawioralnego lub systemowego.
2) zapewnienie trenera posiadającego wiedzę i udokumentowane dowodami doświadczenie z zakresu przeprowadzania zajęć grupowych i indywidualnych dla osób pracujących z rodzinami przeżywającymi trudności zawodowe, społeczne i wychowawcze (przede wszystkim z klientami pomocy społecznej) z zakresu stanowiącego przedmiot zapytania, czyli w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych) dwie tego rodzaju usługi, po co najmniej 30 godzin zegarowych każda,

3) zapewnienie sprzętu i akcesoriów niezbędnych do realizacji spotkań superwizji, co należy uwzględnić w kalkulacji kosztów realizacji zamówienia,
4) przeprowadzenie spotkań superwizyjnych w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem,
5) prowadzenie ewidencji wykonanych godzin pracy,
6) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej
7) sporządzenie sprawozdania, zawierającego dokładny opis przeprowadzonych działań wraz z uzasadnieniem ich celowości, informacjami na temat napotykanych trudności oraz sposobów ich rozwiązywania i przedstawienie go Zamawiającemu po zakończeniu realizacji usługi, jednak nie później niż do 12.12.2019 roku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia: http://opsmokotow.pl/index.php?option=c ... 62&lang=pl

Osoby upoważnione do kontaktu
Katarzyna Kampa tel.: 506 221 414 sprawy proceduralne
Bartosz Domański tel.: 517 208 145 sprawy merytoryczne

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ul. Falęcka 10, 02-545 Warszawa lub drogą mailową na adres: [email protected], ew. faksem pod nr (22) 849 44 68.
Termin złożenia oferty: do 7 października 2019 r. do godz. 12⁰⁰
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
AnetaSz
Praktykant
Posty: 21
Od: 19 mar 2018, 13:26
Zajmuję się: pracownik OPS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 1 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny