uchylenie DPS - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 16 lis 2021, 10:57

Decyzją kierującą umieściliśmy osobę w DPS na czas nieokreślony. Jednak jak się okazało przebywała tam tylko dwa tygodnie ponieważ rodzina umieściła ją w ZOL. Czy w takim przypadku GOPS robi uchylenie decyzji?
Ewa80
Praktykant
Posty: 3
Od: 16 lis 2021, 10:51
Zajmuję się: świadczenia socjalne i dodatki mieszkaniowe


Napisano: 16 lis 2021, 11:18

Decyzję się uchyla.
ttt
Starszy referent
Posty: 948
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 16 lis 2021, 11:46

Macie może jakiś wzór decyzji uchylającej skierowanie do DPS
Ewa80
Praktykant
Posty: 3
Od: 16 lis 2021, 10:51
Zajmuję się: świadczenia socjalne i dodatki mieszkaniowe

Napisano: 16 lis 2021, 12:08

Bardzo stara decyzja.

D E C Y Z J A G O P S.5026/2/2011

Działając z upoważnienia Wójta Gminy …......- Zarządzenie Nr ../.... z dnia ...maja 2004 r., na podstawie art. 163 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t.Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pózn. zm.), w związku art. 59 ust.1 i art. 106 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. ( j.t.Dz.U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pózn. zm.),

o r z e k a m

- uchylić decyzję znak: GOPS.8231/3/2006 z dnia 18.04.2006 r. o skierowaniu Pana …... do Domu
Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na pobyt stały.
- skierować Pana …...... do Domu Pomocy Społecznej na pobyt czasowy do 31.03.2011 r.

U Z A S A D N I E N I E

Decyzją znak: GOPS.8231/3/2006 z dnia 18.04.2006 r. został Pan skierowany do Domu
Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych na pobyt stały, a następnie decyzją
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w …..działającego z upoważnienia
Starosty ….... znak: PCPR.DS.8232/38/06 z dnia 25.04.2011 r. umieszczony w Domu
Pomocy Społecznej w ….... od miesiąca kwietnia 2006 r.
Pismem znak: DPS – 8176/08/11 z dnia 01.04.2011 r. Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle
somatycznie chorych w ….... poinformował o rezygnacji Pana z dniem 31.03.2011 r.
z dalszego pobytu w Domu Pomocy Społecznej i powrocie do środowiska, dlatego orzeczono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
ttt
Starszy referent
Posty: 948
Od: 10 paź 2017, 10:58
Zajmuję się: pomoc społeczna

Napisano: 16 lis 2021, 12:15

Dziękuję bardzo
Ewa80
Praktykant
Posty: 3
Od: 16 lis 2021, 10:51
Zajmuję się: świadczenia socjalne i dodatki mieszkaniowe


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x