Ustawa o Pomocy Społecznej a "Wyprawka szkolna"

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 17 wrz 2014, 15:08

Witam
Potrzebuję porady. Składałam wniosek o refundację zakupu podręczników "Wyprawka Szkolna" z przekroczonym kryterium dochodowym na podstawie ustawy o pomocy społecznej powołując sie na niepełnosprawność /dwoje dzieci z orzeczeniem - astma/ i pojawia się problem. Pani sekretarz szkolny twierdzi, że na podstawie tej ustawy wymaga się zaświadczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o niepłnosprawności sprzężonej, ewentualnie o stopniu niepełnosprawności, natomiast ja nie mogę doczytać się tego w ustawie. Proszę powiedzieć, jak mam interpretować te przepisy, bo wg mnie punkt 7 mówi ogólnie o niepełnosrawności, a punkt 6 wyjaśniając inne pojęcia z ustawy tego akurat nie wyjaśnia. Dodam jednocześnie, że w zeszłym roku dostałam dofinansowanie na zakup podręczników powołując sie na art. 7 a w tym roku nie chcą przyjąc mojego wniosku.
Z góry dziękuję za pomoc
Iza 34


Napisano: 17 wrz 2014, 17:55

Realizacja przyjętego programu prowadzona jest na podstawie:

Uchwały Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. poz. 1024).

O dofinansowanie zakupu podręczników mogą ubiegać się:

1. uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” spełniający kryterium dochodowe 539,00 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych Dz.U. z 2013 r. poz. 1456, z póź, zm.)

2. uczeń uczęszczający do klasy objętej rządowym programem „Wyprawka szkolna” nie spełniający kryterium dochodowego, na podstawie pozytywnej decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza, przy czym z pomocy skorzystać może 5 % uczniów z klas objętych rządowym programem „Wyprawka szkolna” niespełniających kryterium dochodowego. Pomoc uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego udzielana jest w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami).

3. każdy uczeń słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły dla dzieci i młodzieży (podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej). Uczeń niepełnosprawny, o którym mowa powyżej, ma prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.
pracownik_socjalny


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny