wywiad - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 05 sie 2014, 13:20

Kobieta która od pół roku nie jest podopieczną, przyszła z prośba o przeprowadzenie u niej wywiadu środowiskowego. Doradził jej to prawnik, sądzi się z firmą ubezpieczeniową o odszkodowanie za pożar. Oczywiście oczekuje że w wywiadzie bedzie opisana jej trudna sytuacja materialna. Mam wrażenie że oczekuje że bedzie troche naciągany na jej korzyść. Czy taki wywiad jest możliwy i zgodny z prawem?
ankaw76


Napisano: 05 sie 2014, 13:36

Ja bym nie przeprowadziła. Wywiad służy celom przyznania zasiłku. Jeśli kobieta nie korzysta to znaczy , że jej sytuacja tego nie wymaga. A do jakiejś tam instytucji sama może przedstawić zaświadczenia o dochodach, chorobach, itd.
joana19

Napisano: 05 sie 2014, 14:15

powiedzcie jakim prawnik tak doradza, nie potrafie tego pojąć
ankaw

Napisano: 05 sie 2014, 20:31

Pomoc społeczna służy innym ludziom. Jeżeli informacje zebrane w drodze wywiadu mają jej pomóc, to zrobiłabym wywiad. Rzetelnie go opisała i na jego podstawie opisała sytuację osobistą, rodzinną, dochodowa i majątkową. Żadnej ściemy ani ubarwiania, tylko zebrane fakty. Pismo skierować do ubezpieczyciela z informacja, że zostało sporządzone na wniosek zainteresowanej. My tak robimy. I powiem, że to działa, bo zakłady energetyczne rozkładają długi na raty, niektóre administracje umarzają długi za czynsz itp. A o to w tym wszystkim chodzi. Pomagamy ludziom.
pomocnik

Napisano: 06 sie 2014, 8:09

ok, rozumiem, ale czy to zgodne z prawem? wywiad przeprowadza się do celów pomocy społecznej i jest to ściśle ustalone w ustawie
ankaw

Napisano: 06 sie 2014, 8:36

Jeśli ona o to wnioskuje to napisałabym jej tylko opinię o sytuacji finansowej i materialnej.
abc

Napisano: 06 sie 2014, 18:01

Poślijcie prawnika do piekła....

Art. 107. 1. (55) Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się u osób i rodzin korzystających lub ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej w celu ustalenia ich sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz u osób, o których mowa w art. 103.

3. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny, również na potrzeby jednostki organizacyjnej pomocy społecznej z terenu innej gminy.


O co Pani tak naprawdę poprosiła??

o wydanie zaświadczenia... właśnie o to poprosiła... nie może prosić by dyrektor na jednej nodze skakał koło ośrodka to i nie może prosić by przeprowadzić wywiad

skoro nie mamy wywiadu to możemy wydać zaświadczenie, z którego treści wynikać będzie że nie znamy jej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i dochodowej... bo nie korzystała z pomocy społecznej

Art. 217. § 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.
§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.


Art. 218. § 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.
Rajski


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x