wzór decyzji 200,00 zł - czy dobry??

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 02 kwie 2014, 10:57

DECYZJA Nr
w sprawie ustalenia prawa do pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art.17 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ), art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1741 z późn.zm.) .............. działając na podstawie upoważnienia Burmistrza ..........................do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych

ORZEKAM
przyznać Pani świadczenie w formie:
1. prawo do pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad ……………. w kwocie 200,00 zł miesięcznie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r.

UZASADNIENIE
W dniu 17 marca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 320 ).
Na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1741 z późn. zm. ) prawo do pomocy przysługuje osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za poszczególne miesiące od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r. w wysokości 200,00 zł. miesięcznie i jest przyznawana niezależnie od dochodu.
Jak wynika z akt sprawy, spełnia Pani kryteria wymagane do otrzymania w/w pomocy w okresie od 01.04.2014 r. do 31.12.2014 r., ponieważ prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na ……………………… przysługuje Pani od …………… r. do ....
Na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach sprawy ustalono, że decyzją Nr …………………… z dnia ……………. miała Pani przyznane prawo do w/w pomocy w miesiącu styczniu 2014 r., lutym 2014 r. oraz marcu 2014 r. Pomoc finansowa od stycznia 2014 r. do marca 2014 r. została już wypłacona.
Wypłata w/w pomocy nastąpi w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego o czym stanowi § 3 ust.1 Rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2013 r.
W myśl § 4 w/w Rozporządzenia postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji .
~ola


Napisano: 02 kwie 2014, 11:00

fatalny.
Ja bym się wstydził coś takiego:
#8230;…………………… przysługuje Pani od ……
ludziom wysyłać
~Elmer

Napisano: 02 kwie 2014, 11:15

He he.
~Walery


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny