Wzór decyzji o umorzeniu postępowania-decyzja zwrotowa

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 24 kwie 2012, 17:28

Proszę o wzór decyzji umarzającej postępowanie. Było wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla dłuznika alimentacyjnego przed wydaniem decyzji zwrotowej po wypłacie FA. Dłuznik w międzyczasie zwrócił kasę z tytułu wypłaconego FA wierzycielce. Teraz muszę wydać decyzję o umorzeniu postępowania.
~Iwona


Napisano: 25 kwie 2012, 15:04

DECYZJA

w sprawie: umorzenia postępowania

Na podstawie art. 104 , art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) oraz upoważnienia ---
Po rozpatrzeniu sprawy Pana --- zam. ------

POSTANAWIAM

Umorzyć postępowanie administracyjne wszczęte w dniu ---- w sprawie -----

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania . W związku z tym, że zostało spłacone zadłużenia z tytułu wypłacanych świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby uprawnionej --- za okres od --- do --- postępowanie w sprawie zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych stało się bezprzedmiotowe, nie ma potrzeby wydawania decyzji merytorycznej rozstrzygającej co do istoty sprawy.
Mając na uwadze powołane wyżej okoliczności prawne i faktyczne należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ---- w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za moim pośrednictwem.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 litera c) ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635,ze zm.) w związku z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz. U. z 2006r. Nr 246, poz. 1804, ze zm.) decyzja nie podlega opłacie skarbowej.

Otrzymują:
1. Pan ----
zam. ---
2. a/a
~Wanda

Napisano: 25 kwie 2012, 15:40

dziękuję ślicznie za pomoc
~Iwona

Napisano: 10 sty 2017, 12:35

Proszę o wzór decyzji umarzającej postępowanie. Było wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia zasadności pobierania świadczenia wychowawczego. W międzyczasie Partner pani doniósł świadectwo pracy i po ponownym przeliczeniu dochodu św. wychowawcze na pierwsze dziecko jest nadal aktualne. Teraz muszę wydać decyzję o umorzeniu postępowania. Podeślijcie PROSZę jeśli macie takowa decyzję lub postanowienie. dziękuję bardzo
bulinka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x