wzór decyzji przekroczone kryterium

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 30 paź 2009, 9:55

proszę o wzór decyzji do rodzinnego z powodu przekroczenia kryterium dochodowego, bo mam ich sporo
~ola


Napisano: 02 lis 2009, 12:44

może taki ::::Na podstawie art. 104, art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz , art. 3 pkt 1 i 10 , art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8 pkt 5,6,7 ,art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 1 pkt 2 , art. 20 ust. 3, art. 23 ust. 1 ust. 2 ust. 3 ust. 5, art. 24 ust. 1 ust. 2 , Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopad 2003 r( tekst jedn. Dz.U z 2006 r .Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 czerwca 2005r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz.U. Nr 105 poz. 881 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U Nr 129 poz.1058 z 2009r) w oparciu o upoważnienie ........

ORZEKAM

odmówić Pani świadczenia w formie:

zasiłek rodzinny na dziecko, wnioskowany na ............
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wnioskowany na
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011, wnioskowany na .......
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, wnioskowany na .........
Powodem odmowy jest: przekroczone kryterium dochodowe.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01-09-2009r o przyznanie na dziecko..............prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011 oraz z tyt. pokrycia wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła stwierdza się, co następuje:
Zgodnie z art. 5 ust. 2 przedmiotowej ustawy zasiłek rodzinny przysługuje osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, je-żeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.
Na podstawie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z dnia ...........Nr ...................oraz oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych z dnia ..................stwierdzono, że rodzina strony w roku 2008 uzyskała dochód netto w wysokości 16 286,31 zł , który w przeliczeniu na osobę w rodzinie ( rodzina składa się z 2 osób) wynosi 678,60 zł i przekracza kwotę 583 zł, tj. określone w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego.
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadają-cej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu tj. 68 zł przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku dochodu w przeliczeniu na 1 osobę w Pani rodzinie dochód ten przekracza o 27,60 zł.
Wobec powyższego strona nie posiada uprawnień do zasiłków rodzinnych na ww. dziecko na okres zasiłkowy 2009/2010.
Na podstawie art. 8 ww. ustawy wymienione w nim dodatki przysługują wyłącznie do zasiłku rodzinnego. Ponieważ stronie nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko :..........................., nie przysługuje jej również prawo do wyżej wskazanych dodatków.
W tym stanie faktycznym i prawnym decyzja jest uzasadniona, tak więc orzeczono jak na wstępie.


~Tośka

Napisano: 03 lis 2009, 18:28

czy dostane świadczenie pielęgnacyjne jeśli dochód został przekroczony o 0,91zł.?
~Krystyna

Napisano: 05 lis 2009, 23:37

czy tylko te artykuly wystarcza?nie ma jakiegos konkretnego do odmowy??
~~*

Napisano: 06 lis 2009, 0:19

art. 5
nowa
Starszy referent
Posty: 727
Od: 10 lis 2006, 12:31
Zajmuję się:
Lokalizacja: Św, Polska

Napisano: 08 lis 2009, 14:54

ja bym 130 par. 4 nie dawała, przeczytaj go dokładnie
~????


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny