wzór wniosku o zatrzymanie prawa jazdy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: voodoo

Napisano: 02 cze 2009, 12:48

jw, ma ktoś taki?nie mogę znaleźć na forum
~paula


Napisano: 02 cze 2009, 13:40

Gminny Ośrodek Świdwin, dnia...............
Pomocy Społecznej
w ....................


GOPS-FA-4283/ .../2009 S t a r o s t a P o w i a t u
...........................


WNIOSEK ORGANU O ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY DŁUŻNIKOWI ALIMENTACYJNEMU

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z dnia 19 października z późniejszymi zmianami ) oraz Zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy ......... z dnia ........r. w sprawie u p o w a ż n i e n i a Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ........ do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

w n o s z ę o z a t r z y m a n i e p r a w a j a z d y
Nr 00372/05/3216 ; nr druku : G 0791013

d ł u ż n i k o w i a l i m e n t a cy j n e m u

Panu : ..................pesel: ......................
zam...................................

który nie wywiązuje się z płacenia zasądzonych przez sąd alimentów na 4 dzieci: ...........................otrzymujących od dnia 01.10.2008 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego w GOPS w ................

W związku z niezastosowaniem się Pana:.................. do wezwania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... i tym samym uniemożliwienia przez W/w przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego złożono w stosunku do wyżej wymienionego dłużnika wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 kodeksu karnego do Prokuratury Rejonowej w .....................
Równocześnie organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
W tej sytuacji niniejszy wniosek jest więc uzasadniony .
z upoważnienia Wójta Gminy Świdwin:

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Do wiadomości:
1. dłużnik alimentacyjny- Pan: ..................
~kamcia09

Napisano: 02 cze 2009, 13:40

Gminny Ośrodek Świdwin, dnia...............
Pomocy Społecznej
w ....................


GOPS-FA-4283/ .../2009 S t a r o s t a P o w i a t u
...........................


WNIOSEK ORGANU O ZATRZYMANIE PRAWA JAZDY DŁUŻNIKOWI ALIMENTACYJNEMU

Działając na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z dnia 19 października z późniejszymi zmianami ) oraz Zarządzenia Nr 41/2008 Wójta Gminy ......... z dnia ........r. w sprawie u p o w a ż n i e n i a Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ........ do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

w n o s z ę o z a t r z y m a n i e p r a w a j a z d y
Nr 00372/05/3216 ; nr druku : G 0791013

d ł u ż n i k o w i a l i m e n t a cy j n e m u

Panu : ..................pesel: ......................
zam...................................

który nie wywiązuje się z płacenia zasądzonych przez sąd alimentów na 4 dzieci: ...........................otrzymujących od dnia 01.10.2008 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego w GOPS w ................

W związku z niezastosowaniem się Pana:.................. do wezwania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w .................... i tym samym uniemożliwienia przez W/w przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego złożono w stosunku do wyżej wymienionego dłużnika wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 kodeksu karnego do Prokuratury Rejonowej w .....................
Równocześnie organ właściwy dłużnika kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy.
W tej sytuacji niniejszy wniosek jest więc uzasadniony .
z upoważnienia Wójta Gminy ...... :

Otrzymują:
1. adresat
2. a/a
Do wiadomości:
1. dłużnik alimentacyjny- Pan: ..................
~kamcia09

Napisano: 08 cze 2009, 11:22

my nie informujemy dłuznika o zatrzymaniu prawa jazdzy, miał to w pouczeniu jak był wzywany a pismo odebrał.
~Nela


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny