zasiłek stały z powodu wieku - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 23 cze 2014, 11:25

Moja klienta ma prawo do zasiłku stałego z powodu wieku - ur. 16.08.1953r. Czy ktoś ma może podobną decyzję, chciałabym zobaczyć jak powinna ona wyglądać, gdyż pierwszy raz mam taki wniosek.
izap

Napisano: 23 cze 2014, 12:32

decyzja wygląda identycznie jak przy niepełnosprawności:)
powołujesz się na te same podstawy prawne - my "pogrubiamy" tą część art., która mówi o niezdolności do pracy z powodu wieku...i tyle
pozdrawiam
to ja:)

Napisano: 23 cze 2014, 12:41

Podstawa
Na podstawie, art. 104 i 108 K.p.a. (j.t.Dz.U.z 27.02.2013, poz.267), art. 8 ust.1 pkt 1, art.9,art. 17 ust. 1 pkt 19,20, art.37 ust. 1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3, art.102 ust.1, art.104, art.106 ust.1, 3 i 4, art.109,art. 110 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz.U.z 2013 r.,poz.182 ze zm.), art.66 ust.1 pkt 26, art.75 ust.10, art.79,art.81 ust.8 pkt 7, art.242 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z póź.zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r., poz.823) oraz Zarządzenia Nr .. Miasta i Gminy ... w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 grudnia 2013.

Uzasadnienie <p align="justify">
Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby  samotnie gospodarującej.<br>   Na podstawie Pana wniosku z dnia 03 grudnia 2013 roku w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłku stałego oraz opłacania składki na ubezpiecznie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia  przeprowadzono u Pana  wywiad środowiskowy i ustalono, iż jest Pan pełnoletnią  osobą  samotnie gospodarującą, niezdolną do pracy z powodu wieku.  Ponadto ustalono również, iż  pozostaje bez stałego,własnego źródła utrzynania.<br>Spełnione jest więc kryterium dochodowe art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej.<br>A zatem jest to kolejna przesłanka decydująca o przyznaniu zasiłku stałego stosownie do art.37 ust.1 pkt 1 w/w ustawy.<br> Wysokość przedmiotowego świadczenia ustala się zgodnie z treścią art. 37 ust.2 pkt 1  ustawy o pomocy społecznej.<br>Kwota zasiłku stałego podlega zmianie co 3 lata w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 50% sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. </font>
</p>
<p align="justify">
<font size="3" face="Courier New">Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nadano w oparciu o art. 108 k.p.a. ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.
</p>
bartek

Napisano: 23 cze 2014, 14:30

Ślicznie dziękuję za pomoc.
izap


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x