Zmiana decyzji nieostatecznej na wniosek Strony - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 01 maja 2014, 14:34

Strona zgłosiła się z wnioskiem o przyznanie świadczenia w postaci posiłku dla dziecka we wskazanej przez siebie w szkole. Decyzja została wydana, doręczona, po czym po jakimś czasie Strona orientuje się, że podała nie właściwy numer szkoły. Decyzja jest nieostateczna. Jak uratować sytuację ?
Margot


Napisano: 03 maja 2014, 19:11

art 155 zmiana dec na wniosek w zakresie miejsca wydawania posiłków w ten sposób ,że .........
Wredna1

Napisano: 05 maja 2014, 17:14

Dziękuję
Margot

Napisano: 07 maja 2014, 8:21

Art. 155.
Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

Powinno zastosować się:
Art. 132.
§ 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania.
§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.
iw...


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x