decyzja dożywianie - po raz kolejny...

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]

Moderator: heiland

Napisano: 04 lut 2014, 16:41

co myślicie o takiej decyzji? czy macie bardziej szczegółowe uzasadnienia?

Na podstawie art.104, art.130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.267), art.7 pkt 5, 8, 9, art.17 ust.1 pkt 14, art.48 ust. 1, 4, 5, art.102 ust.1, art.106 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 823), uchwały nr ............... Rady Gminy ............. z dnia ...........2014 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\", mając na względzie uchwałę Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2013 r. Nr 221) - po rozpatrzeniu wniosku Pani ............. z dnia 02/01/2014.

POSTANAWIAM
przyznać Pani pomoc w formie posiłku dla:
- .............. - kl. II Publicznego Gimnazjum ........... - od dnia 07/01/2014 do dnia 30/06/2014 przez 5 dni w tygodniu; typ posiłku - jedno danie gorące.

UZASADNIENIE
Na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego oraz zebranej dokumentacji ustalono, że rodzina Pani ................. spełnia kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\".
Występujące w rodzinie okoliczności z art. 7 pkt 5, 8, 9 /niepełnosprawność, wielodzietność, rodzina niepełna/ ustawy o pomocy społecznej mają również wpływ na podstawę udzielenia pomocy. Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji decyzji.
~ooops


Napisano: 04 lut 2014, 16:43

myślę że to: mając na względzie uchwałę Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2013 r. Nr 221) jest niepotrzebne
~ewa

Napisano: 04 lut 2014, 17:10

ooops- ja bym napisała w związku z uchwałą/zamiast mając na względzie- decyzja jest ok.
~wwz

Napisano: 04 lut 2014, 23:25

jest ok
~vv

Napisano: 05 lut 2014, 9:28

dzięki za sprawdzenie :)
zmienię na: w związku z uchwałą
~ooops

Napisano: 05 lut 2014, 10:55

jeśli uchwała odnośnie dozywiania jest w lutym, uprawomocniona będzie w marcu to czy przyznajecie obiady osobom od lutego cz od marca?
~ag

Napisano: 05 lut 2014, 11:38

uchwały rady ministrów nie są źródłami prawa powszechnie obowiązującego i nie powinny być ujęte w podstawach prawnych decyzji, natomiast w uzasadnieniu jak najbardziej.
Mam jeszcze pytanie czy w sentencji decyzji pisać, że odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku?
~Majka

Napisano: 05 lut 2014, 11:45

Nie wiem własnie sie zastanawiam
~Górka

Napisano: 06 lut 2014, 13:31

jeżeli dajemy posiłki do 150% kryterium to też dawać tą uchwałę Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M.P. z 2013 r. Nr 221) ?
~ewa

Napisano: 06 lut 2014, 13:48

TAK
~magda


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny