dożywianie od stycznia 2014 - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 33 z 52    [ Posty: 514 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 02 sty 2014, 17:19

tattoo a jaką podstawę prawną wpisujesz? Chodzi mi o te 150% kryterium.
~aga


Napisano: 02 sty 2014, 19:17

hej aga
podałem już cały wzór decyzji, jest na 8 odsłonie forum
w podstawie prawnej podałem jedynie uchwałę Rady Ministrów

co do tej opinii radcy prawnego:
tak \"lupi\" zgadzam się z radcą prawnym, nie mniej jednak musi mieć na uwadze fakt taki, iż za chwilkę urzędy wojewódzkie będą dawały do podpisania umowy i prawdopodobnie z umów będą wynikały zapisy tejże uchwały. Tak przynajmniej sądzę na ten temat. Wiesz Wojewoda może różne umowy z gminami podpisywać na realizację rządowych programów. Faktem oczywiście jest to, że niestety umowa taka powinna być już podpisana 2 stycznia, aby móc ją realizować, a tutaj taka rzecz się nie stała.
Ponownie mechanizmy rządowe zawiodły, a ucierpią na tym tylko dzieci.
~tattoo

Napisano: 02 sty 2014, 19:21

Powiem szczerze jestem zawiedziony całą sytuacją.
Napiszę dzisiaj pismo do jednego z posłów. Zawsze mi pomagał w ekspresowym tempie. Mam nadzieję, że i tym razem zrobi to szybko i bez problemu. O załatwieniu sprawy wszystkich powiadomię.
pozdrawiam noworocznie
~tattoo

Napisano: 02 sty 2014, 21:53

tattoo, sensownie piszesz, dzięki. Mimo wszystko skonstruowałam uchwałę dotyczącą zas. celowych, okresowych,posiłków, pomocy rzeczowej i świadczenia pienieznego.Radca prawny zaparafował.
~wwz

Napisano: 02 sty 2014, 21:58

jak możesz to wrzuć uchwałę na forum ogólne
dzielmy się informacją ...dzisiaj ja - jutro Ty
czyli rozumiem, że będziecie to podwyższone kryterium stosować dla wszystkich klientów na każdy zasiłek niezależnie od celu przyznania (zakup opału, dopłaty do czynszu, itp.)?

pozdrawiam
KJ
tattoo
Praktykant
Posty: 12
Od: 02 sty 2014, 19:24
Zajmuję się:
Strona WWW: http://gops.lipno.pl
Lokalizacja: Lipno, Polska

Napisano: 02 sty 2014, 22:05

i jeszcze jedno mam pytanie do wwz
rozumiem, że uchwałą dotyczy tylko zasiłków na zakup żywności lub posiłku?
no bo rozumiem, że posiłek w szkole nie może być objęty uchwałą o podwyższeniu kryterium bo to nie jest ani zasiłek celowy ani okresowy
KJ
tattoo
Praktykant
Posty: 12
Od: 02 sty 2014, 19:24
Zajmuję się:
Strona WWW: http://gops.lipno.pl
Lokalizacja: Lipno, Polska

Napisano: 02 sty 2014, 22:14

UCHWAŁA NR


Rady ...........................

z dnia

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania
wsparcia w ramach programu \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\"
oraz pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanej na wniosek
dyrektora szkoły lub przedszkola.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm. ), art. 8 ust. 2, art. 17 ust.2 pkt 4, art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm. )


Rada .......................
uchwala co następuje:

§ 1. Podwyższa się kryterium dochodowe do wysokości 150 % kryterium ustawowego
dla osób samotnie gospodarujących oraz dla osób w rodzinie, uprawniające osoby
i rodziny do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności, do udzielenia posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

§ 2. Do wysokości 150% kryterium dochodowego nie żąda się zwrotu wydatków
dokonanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
za udzielone świadczenie pieniężne na zakup posiłku
lub żywności, za udzielony posiłek, za udzielone świadczenie
rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

§ 3. Na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola udziela się pomocy w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla dzieci i uczniów
w formie posiłku, bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, maksymalnie
dla 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolu na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi/Wójtowi .................

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 2 stycznia 2014r.

Przewodniczący
Rady ..................

~...

Napisano: 02 sty 2014, 22:32

Czyli reasumując różne koncepcje:
I opcja
są gminy, które wydają uchwałę o podwyższeniu kryterium (Rada Gminy)
i ok - taką decyzję podjęło zapewne kierownictwo - mają do tego prawo
konsekwencje tej decyzji:
- podwyższenie kryterium dotyczy tylko zasiłków celowych i okresowych, a więc ? nie dotyczy posiłków w szkole bo to nie zasiłek pieniężny
- podwyższenie kryterium spowoduje wzrost liczby klientów, bo np. dana osoba nie łapała się na 100% kryterium ale będzie się łapała na 150 %
mało tego nie można uściślić uchwały o podwyższeniu kryterium tylko do np. zasiłku celowego na zakup żywności bo nie ma rada gminy takiej delegacji - zapis jest jasny: dotyczy wszystkich zasiłków celowych i okresowych
- zanim rada gminy uchwali podwyższenie kryterium może to być koniec stycznia, ale do tego należy wziąć pod uwagę fakt taki, iż prawdopodobnie to jest akt prawa miejscowego, który należy opublikować w dzienniku danego wojewody i od czasu publikacji wchodzi w życiu po upływie 14 dni
może się nam zrobić koniec lutego lub marca

II opcja
są gminy, które nie wydają uchwały o podwyższeniu kryterium
i ok - mają do tego prawo
konsekwencje tej decyzji:
- prawdopodobnie dany wojewoda nie przekaże dotacji bo zastrzega sobie (wg wskazówek ministerstwa), iż niezbędne jest podjęcie uchwały o podwyższeniu kryterium

III opcja
są gminy, które uważają, że w ogóle całą uchwała Rady Ministrów nie ma zastosowania dla gmin, a jedynie dla jednostek Ministerstwa
konsekwencje:brak dotacji

Konsekwencja najważniejsza:
dzieci lub rodziny nie dostaną w odpowiednim czasie pomocy w postaci posiłków, zasiłków celowych, itp.

Co Wy na to drodzy forumowicze?
być może opcji jest więcej i konsekwencji, ale tylko na teraz takie mi przyszły do głowy
KJ
tattoo
Praktykant
Posty: 12
Od: 02 sty 2014, 19:24
Zajmuję się:
Strona WWW: http://gops.lipno.pl
Lokalizacja: Lipno, Polska

Napisano: 02 sty 2014, 22:34

dziękuję za uchwałę
KJ
tattoo
Praktykant
Posty: 12
Od: 02 sty 2014, 19:24
Zajmuję się:
Strona WWW: http://gops.lipno.pl
Lokalizacja: Lipno, Polska

Napisano: 02 sty 2014, 22:38

~betta


  
Strona 33 z 52    [ Posty: 514 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x