KDR informacja

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 12 sie 2014, 9:21

czy dajecie informacje tym którzy odbierają KDR? jak korzystać , musza podpisać że odebrali. jak tworzycie takie dokumenty?
kalina k.


Napisano: 12 sie 2014, 10:27

ja drukuję ze strony KRD ( wykaz kart) a pod spodem daję swój druk takiej treści :


Odebrałam /odebrałem Kartę Dużej Rodziny szt............. dnia .........................................
Zostałam / zostałem poinformowana / poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej ( www.rodzina.gov.pl ) z aktualnym wykazem uprawnień przysługujących na podstawie programu.

..................................................................
(data i podpis wnioskodawcy )
IsaS

Napisano: 12 sie 2014, 11:57

wstępnie stworzyłam coś takiego. macie jakieś propozycje? zastrzeżenia?
……………………., dnia ………………………

Potwierdzam okazanie oryginalnych dokumentów do wglądu przy składaniu wniosku o przyznanie Kartu Dużej Rodziny:
1/ dokument potwierdzający tożsamość rodzica oraz małżonka seria i nr dowodu osobistego: …………………………………………………………..
2/ akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia
3/ dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia.
…………………………………………………………………………………………………...
4/ dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia
.......................................................................................................................................................
5/ postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
…………………………………………………………………………………………………...
6/ zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………..
(data i podpis pracownika przyjmującego wniosek)

Potwierdzam odbiór Karty Dużej Rodziny sztuk zgodnie z deklaracją we wniosku, oraz że zostałem/łam poinformowany/a o wykazie zniżek zamieszczonych na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl do których uprawnia karta.
Aby otrzymać duplikat karty w razie jej zguby należy zgłosić się do tut. Ośrodka. duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,76 zł.
……………………………………………
(data i czytelny podpis)
kalina k.

Napisano: 12 sie 2014, 13:12

Ja też zapisuję taki tekst na wniosku - oryginały dokumentów zostały okazane i parafka :)
IsaS


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny