Ochrona danych osobowych - podstawa prawna

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 22 sie 2018, 13:47

Witam. Mam krótkie pytanie. Jakiej podstawy prawnej używacie : Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz 922 ze zm.) czy Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) ????
NowaFA2018
Referent
Posty: 206
Od: 14 cze 2018, 16:51
Zajmuję się: FA


Napisano: 22 sie 2018, 14:15

Ja używam tej:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz 922 ze zm.)
Emka2017
Referent
Posty: 356
Od: 13 kwie 2017, 9:52
Zajmuję się: FA DM DE

Napisano: 30 sie 2018, 12:18

nie bardzo możesz bo ta ustawa jest uchylona..... :shock:
matylda
Stażysta
Posty: 70
Od: 19 lut 2016, 13:18
Zajmuję się:

Napisano: 30 sie 2018, 12:22

USTAWA
z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

Art. 175. Traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz
z 2018 r. poz. 138 i 723) z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5
i 7, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania
i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania
orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących
podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia
w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych
i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady
2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 89).
Art. 176. Ustawa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
matylda
Stażysta
Posty: 70
Od: 19 lut 2016, 13:18
Zajmuję się:

Napisano: 31 sie 2018, 9:52

czyli jeśli w WOUDO powołuje się na art. 23 to mam wpisać Ustawe z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) pomocy ważne bo pisałam ważny wniosek o udostępnienie w związku z SKO
;)
joannaaa02
Stażysta
Posty: 155
Od: 04 maja 2018, 13:15
Zajmuję się: FA

Napisano: 31 sie 2018, 14:00

Nie wszystkie art. utraciły moc 8-) Art. 23 dalej obowiązuje!
Emka2017
Referent
Posty: 356
Od: 13 kwie 2017, 9:52
Zajmuję się: FA DM DE

Napisano: 31 sie 2018, 14:23

wiec co pisac w podstawie prawnej o to mi chodzi :D
;)
joannaaa02
Stażysta
Posty: 155
Od: 04 maja 2018, 13:15
Zajmuję się: FA

Napisano: 03 wrz 2018, 9:28

poda ktos cala podstawe prawna jaka podaje?
;)
joannaaa02
Stażysta
Posty: 155
Od: 04 maja 2018, 13:15
Zajmuję się: FA

Napisano: 05 wrz 2018, 9:17

zięki ci za pomoc, pracuje krótko na funduszu i szukam pomocy gdzie mogę bo jestem sama w tym ;p
mam pytanie jeszcze odnosnie tej podstawy do woudo
: Art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 10-05-2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 );
- Art. 6 ust. 1 lit. c, e, art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochorny osób fizycznych w związku z przetrwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
- Art. 2 pkt 4-5a, art. 15 ust 4 pkt 3a Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity – Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.);
- § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27-07-2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalenia dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1467) czy to poprawnie czy bez art. 23 tej ustawy o ochronie danych osobowych tylko same rodo i rozporzadzenie?
;)
joannaaa02
Stażysta
Posty: 155
Od: 04 maja 2018, 13:15
Zajmuję się: FA


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 9 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny