Posiłek w domu i w szkole uchwała - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 26 lis 2018, 14:54

Czy opracował ktoś uchwałę dot. nowego programu "Posiłek w domu i w szkole" i wrzuci ją tutaj? Serdecznie dziekuję
vikiviki24
Stażysta
Posty: 63
Od: 10 sie 2017, 7:48
Zajmuję się: ps


Napisano: 27 lis 2018, 9:39

też bym bardzo prosił
kinior
Referent
Posty: 308
Od: 17 mar 2017, 9:13
Zajmuję się: kadry

Napisano: 28 lis 2018, 8:44

Uchwała Nr .........
Rady Miejskiej w …………
z dnia ……. rokuw sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zmianami), art.8 ust.2 oraz art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej(Dz.U. z 2018r poz 1508 ze zm)


Rada Miejska w XXXXXXX
uchwala, co następuje:§ 1.
Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów nr 140 z dnia 15 października 2018r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ( M.P.z 2018r poz.1007)

§ 2

Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r ((M.P.z 2018r poz.1007) , jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej ,lub dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy XXXXXXX


§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa XXXXXXXXXXXXXX z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.


§ 5

W dniu 1 stycznia 2019 roku traci moc uchwała Rady Miasta XXXXXX Nr ……. z dnia ….
pawel.w
Starszy referent
Posty: 791
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 28 lis 2018, 11:16

poprawka § 1.

Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023( M.P.z 2018r poz.1007)
pawel.w
Starszy referent
Posty: 791
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 28 lis 2018, 13:44

no to jak potrzebne są te uchwały podwyższające kryterium do 150% skoro w module III pkt 1 uchwały nr 140 Rady Ministrów w sprawie...... jest zapis że dla osób spełniajacych 150% kryterium
Fraszka
Stażysta
Posty: 75
Od: 10 sie 2018, 9:03
Zajmuję się: PS

Napisano: 28 lis 2018, 13:54

W jeszcze obowiązującej uchwale z 2014 r. też jest zapis:
V.1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają
wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.
pawel.w
Starszy referent
Posty: 791
Od: 20 mar 2017, 9:22
Zajmuję się: PS/ŚW/ŚR/FA/ itd.

Napisano: 28 lis 2018, 13:55

potrzebne są :)
DSZ
Referent
Posty: 289
Od: 08 mar 2017, 14:21
Zajmuję się: PS

Napisano: 28 lis 2018, 14:48

ok.dziękuję
Fraszka
Stażysta
Posty: 75
Od: 10 sie 2018, 9:03
Zajmuję się: PS

Napisano: 28 lis 2018, 15:26

my mielismy poprzednio uchwałę na odstapienie od żądania zwrotu dla tych ktorzy dostaja posiłek lub produkty i nie przekraczaja 150% oraz druga na podniesienie do 150% dla tych ktorzy dostaja swiadczenie pieniężne. i tak widze w necie wiele uchwał. na szkoleniu powiedzieli zeby zrobic te same uchwaly tylko z nowa podstawa czyli nowym programem... a tu jest propozycja jednej iuchwały podniesienia 150 % i odstapienia... co jest prawidłowe?
Celestia
Stażysta
Posty: 79
Od: 11 kwie 2017, 12:30
Zajmuję się: PS

Napisano: 28 lis 2018, 15:53

U nas były 2 uchwały i szykujemy też 2 uchwały
DSZ
Referent
Posty: 289
Od: 08 mar 2017, 14:21
Zajmuję się: PS


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x