przyznać zasiłek czy to szkola?

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 01 paź 2014, 9:32

chłopak jest słuchaczem kwalidikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie rolnik 6130003 kwalifikacja r3 w systemie zaoczynm. termin ukończenia luty 2016. odbywa się to w zaespole szkół (publiczna)

przyznac rodzinne?
patrycjasr


Napisano: 01 paź 2014, 9:50

też mam ten sam problem, na te kursy może uczęszczać osoba po gimnazjum ale jak sprawdzam ustawę o systemie oświaty to tam takiego tworu jak kursy nie ma
Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:

1) sześcioletnią szkołę podstawową, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się sprawdzian;
2) trzyletnie gimnazjum, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach, o których mowa w pkt 3 lit. a-c i e, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin;
3) szkoły ponadgimnazjalne:
a) trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
b) trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
c) czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,
d) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie,
e) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
znaczka

Napisano: 01 paź 2014, 9:59

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

20) kwalifikacyjnym kursie zawodowym - należy przez to rozumieć kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji;
i nie wiem co z tym fantem zrobić
znaczka

Napisano: 01 paź 2014, 10:04

Ja nie przyznałam mam opinię ministerstwa na ten temat, ze nie jest to szkoła .
anetaa25

Napisano: 01 paź 2014, 10:11

możesz wrzucić opinię?
ja mam ośrodek szkoleniowy - nauka 1 rok - odmówiłam zr
kasia7

Napisano: 01 paź 2014, 10:12

na jakiej podstawie odmówilaś?
patrycjasr

Napisano: 01 paź 2014, 10:20

anetaa25 wiem, że dużo roboty i nie ma czasu na pisanie ale jak mniej więcej ministerstwo wyjaśniło Ci, że to nie szkoła bo u mnie szkoła jest puliczna tylko kształci na takich kursach?
znaczka


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 7 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny