Powrót KOMBATANTÓW

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: heiland

Napisano: 22 sty 2015, 14:53

USTAWA z 2014 r. Poz. 1206
OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Art. 19c. Pomoc pieniężna może być przyznana na wniosek osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 4.
2. Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 4.
W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego wniosek składa się w Związku Inwalidów Wojennych RP.
aga.w


Napisano: 22 sty 2015, 22:37

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dot. przyznawania pomocy pieniężnej dla kombatantów przez ośrodki pomocy społecznej, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uprzejmie informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Dodane nowelizacją art. 19a-19f ustawy kombatanckiej nie wprowadzają żadnej nowej procedury przyznawania pomocy pieniężnej, odmiennej od dotychczas obowiązującej, zaś ich dodanie stanowi jedynie odpowiednie przeniesienie treści dotychczas obowiązujących przepisów wykonawczych bezpośrednio do ustawy kombatanckiej.

http://www.udskior.gov.pl/Komunikat,w,s ... ml#content
Andrzej


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]