jak przyznajecie ZR gdy orzeczenie kończy się w VI 2015 r.

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 02 mar 2015, 15:51

wniosek o ZR na 2 dzieci, jedno dziecko ma orzeczenie ważne do 30.06.2015 r. Dochód na osobę 660 zł.
Program przyznał mi ZR tylko do czerwca, czy Wy też tak przyznajecie, i potem jak będzie nowe orzeczenie to dopiero nowy wniosek i nowa decyzja, jak uważacie??
Asia 3


Napisano: 02 mar 2015, 16:12

przyznajemy na miesiace za ktore sie nalezy w zwiazku z orzeczeniem, a na kolejne odmawiamy, jak dostanie nowe orzeczenie to sklada nowy wniosek i dalej kontynuuje
gosciu

Napisano: 02 mar 2015, 16:18

1/ czyli w tej samej decyzji odmawiam na okres od VII do X 2015 r. ? 2. czy przyznaję tylko do 30.06.2015 i tyle.. ??
Asia 3

Napisano: 02 mar 2015, 16:54

sorki lepiej bedzie jak przyznasz ZR i dodatki za miesiace ktore sie nalezy i ewemtualnie odmowic dodatku z tytułu RRSZ jesli takowy jest , tak bedzie najlepiej i bezpieczniej , jak bedziesz chciala to dam ci uzasadneinie :)
gosciu

Napisano: 02 mar 2015, 19:36

a czy przypadkiem nie mieszczą sie bez orzeczenia?
ensiferum

Napisano: 03 mar 2015, 9:16

do gościu - bardzo proszę o to uzasadnienie.
A bez orzeczenia sienie kwalifikują.
Asia 3

Napisano: 03 mar 2015, 11:05

ponawiam prośbę..
Asia 3

Napisano: 03 mar 2015, 15:10

jeszcze raz proszę
Asia 3

Napisano: 03 mar 2015, 15:11

gosiula.

Napisano: 03 mar 2015, 16:46

bez utraty bez uzysku, wersja robocza ;)


W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.
Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych dochód rodziny oznacza to sumę dochodów członków rodziny, natomiast w myśl art. 3 pkt 2a dochód członka rodziny oznacza to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4—4b.
Po analizie wniosku i dołączonych do niego dokumentów ustalono, że:

• roczny dochód osiągnięty przez Panią w 2013 r. – zł
• roczny dochód osiągnięty przez Pana w 2013 r. – zł
• kwota dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w 2013 r. – zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego )
• ilość osób w rodzinie – 4
• miesięczny dochód netto rodziny – zł
• miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny – 660,00zł

Na podstawie dołączonych do akt sprawy dokumentów ustalono, że dziecko ……..legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności ważnym do dnia 2015-04-30, zatem dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na w/w dziecko przysługuje do dnia 2015-04-30. Ponadto, prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje Pani do dnia 2015-04-30 na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Po wygaśnięciu ważności orzeczenia o niepełnosprawności dziecka ………., warunkiem przyznania prawa do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodów rodziny w przeliczeniu na osobę, które w myśl art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 574,00 zł.
Miesięczny dochód w Pani rodzinie wynosi 660,00 zł, zatem przekracza próg dochodowy 574,00 zł.
Zgodnie z art. 5. ust 3 w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
Miesięczny dochód w Pani rodzinie w okresie zasiłkowym 2014/2015 w przeliczeniu na osobę wynosi: 660,00 zł.
Próg dochodowy: 574,00 zł
Różnica wynosi: 86,00 zł (660,00 zł - 574,00 zł)

Ustalona wyżej kwota 86,00 przekracza wysokość odpowiadającą najniższemu zasiłkowi tj.77,00 zł, zatem zasiłek rodzinny na dziecko …….. od miesiąca maja 2015 Pani nie przysługuje.
Ponadto zgodnie z art. 8 w/w ustawy, określone w ustawie dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w przypadku ustalenia uprawnień do zasiłku rodzinnego. Brak uprawnień do zasiłku rodzinnego powoduje brak prawa do dodatków do powyższego zasiłku.


Należało orzec jak w sentencji.
gosciu

Następna

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 11 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]