Wzór decyzji kierującej do ŚDS

Moderator: voodoo

Aleks_Andra
Stażysta
Posty: 97
Rejestracja: 26 paź 2020, 10:59
Zajmuję się: Starszy Referent

Wzór decyzji kierującej do ŚDS

Post autor: Aleks_Andra » 11 cze 2021, 13:34

Witam,

Czy jakaś dobra "duszyczka" :) podzieli się wzorem decyzji skierowującej do ŚDS?

Pozdrawiam !

hek
Referent
Posty: 245
Rejestracja: 13 maja 2019, 19:45
Zajmuję się: PS

Re: Wzór decyzji kierującej do ŚDS

Post autor: hek » 11 cze 2021, 13:49

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735), art. 20 ust 1 pkt 2, art. 51 ust. 1, art. 51a ust. 1 i 2, art. 51 b, ust.2 ust 5, art. 106 ust.1, art 112 ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz.1876 z późn. zm.), § 7 ust. 5, 6 i § 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2020 r. poz.249) oraz działając na podstawie upoważnienia Starosty

ORZEKA
1. Skierować do Środowiskowego Domu Samopomocy od dnia do dnia.
2. Pobyt w ŚDS jest nieodpłatny.

UZASADNIENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dnia przekazał do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , wywiad środowiskowy wraz z dołączoną dokumentacją dotyczącą skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy
W uzgodnieniu zawartym pomiędzy Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy a Panią uzgodniono termin przyjęcia do ośrodka wsparcia z dniem 17.02.2020 r. oraz zakres usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-rehabilitacyjnych i edukacyjnych, realizowanych względem
Na podstawie przedłożonych dokumentów, wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia r. oraz dokumentacji medycznej zakwalifikowano do korzystania z usług w ośrodku wsparcia świadczonych Środowiskowy Dom Samopomocy. Ustalono, że stan zdrowia w/w wymaga wsparcia i postępowania rehabilitacyjnego, rozumianego jako zespół działań, mających na celu podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania społecznego.
W związku z art. 51b ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1876 z późn. zm.) uzasadnionym jest skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
Zgodnie z § 7 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy osobie, która po raz pierwszy wystąpiła o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu wydaje się na czas określony nie dłuższy niż trzy miesiące. Stosownie do § 3 ust. 1 cytowanego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, domy w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy: typ A, typ B, typ C, typ D.
W związku z powyższym decyzję kierującą dla do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje się na czas określony tj. od dnia r. do dnia (zakwalifikowanie do typu B).
Na podstawie art. 51b ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) pobyt dzienny w Środowiskowym Domu Samopomocy jest nieodpłatny.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji decyzji.

ODPOWIEDZ