Wzór decyzji na dodatek energetyczny - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 30 sty 2014, 11:02

Proszę, podrzućcie decyzję na dodatek energetyczny.
~o-psik

Napisano: 30 sty 2014, 11:34

Halo, pomóżcie!!!!
~o-psik

Napisano: 30 sty 2014, 11:53

nie czekaj, zrób sam!
~halo

Napisano: 30 sty 2014, 11:55

No dzięki, halo!
Może ktoś jednak...
~o-psik

Napisano: 30 sty 2014, 14:28

tu masz www.pap-com.info.pl zakładka dodatki mieszkaniowe skopjuj ,wklej i ciesz się !
~Lidka

Napisano: 30 sty 2014, 14:50

dowiedziałam się też od nich że nie długo mają mieć na stronie rejestr decyzji o przyznanych dodatkach energetycznych
~Maja

Napisano: 30 sty 2014, 15:43

Czy pobraliście z tej strony te druki, udało się komuś bo ja za cholewę nie mogę ściągnać na kompa
~Lidka

Napisano: 31 sty 2014, 10:14

nic
~o-psik

Napisano: 31 sty 2014, 10:22

………………., dnia

OPS.4640.DE. . 2014


D E C Y Z J A
w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego

Na podstawie art. 3 pkt 13c, art. 5 c – 5 f ustawy z dnia 10 kwietnia 1977r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zmianami ), Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej
od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 30 kwietnia 2014r. ( M. P. z 2013r. poz. 963 ),
Uchwały Rady …………..art. 104, 107, 130 § 4 KPA.


Orzekam przyznać Pani

zam.

dodatek energetyczny na okres od do

w kwocie: 11,36 zł. / 15,77 zł. / 18,93 zł. / miesięcznie

( słownie: jedenaście złotych trzydzieści sześć groszy miesięcznie )
( słownie: piętnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy miesięcznie )
( słownie: osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze miesięcznie )


Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania – jest zgodna z żądaniem stron. ( art. 130 § 4 KPA )

Świadczenia płatne do 10 danego miesiąca na konto – rachunek osobisty podane przez wnioskodawcę lub w Kasie Banku ……………..

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w ……………. za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:
1) Zainteresowana / y
2) A /A

Nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna:
art. 2 ust. 1 pkt 1lit.: a, b, c, f, g; pkt 5
art. 4; art. 7 ust. 2, 3, 4 Ustawy o opłacie
skarbowej z 16.11.2006r.
( Dz. U. poz. 1282 z 2012r. ze zm.)

~...

Napisano: 31 sty 2014, 10:41

no dobra ale co mam to całe skopiować i wkleić nw plik dodając liniki bo nie bardzo kojarzę
~Elka


  
Strona 1 z 2    [ Posty: 12 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x