zasilek stały a wiek emerytalny - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 15 lip 2020, 9:57

Klientka do 15.06.2020 r pobierała zasiłek stały.3.07.2020 nabywa prawo do emerytury (60 lat) Czy po dostarczeniu nowego orzeczenia spełniającego warunki przyznania zasiłku stałego, przyznajemy zasiłek stały i na jaki okres.
liliput
Referent
Posty: 269
Od: 07 cze 2017, 14:34
Zajmuję się: PS


Napisano: 15 lip 2020, 11:10

zależy od wysokości emerytury, u nas płacimy stały panu, który ma emerytury jakieś niecałe 4 zł...tyle, że nie musimy mu płacić składki
mgops7
Podinspektor
Posty: 1318
Od: 13 paź 2017, 13:51
Zajmuję się: płace, księgowość

Napisano: 15 lip 2020, 11:11

ile dostała emerytury jeśli kwalifikuje się dochodowo przyznajesz zasiłek stały.
ewkaa
Stażysta
Posty: 115
Od: 09 lut 2017, 9:31
Zajmuję się: pracownik socjalny

Napisano: 15 lip 2020, 13:14

Żeby nie było nudno, wprowadzę taką „małą” dygresję o braku możliwości łączenia emerytury z zasiłkiem stałym:

„(…)brak jest podstawy prawnej do przyznania zasiłku stałego w sytuacji pobierania przez skarżącą emerytury.” (Tak: Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 10.12.2015 r., sygn..: IV SA/Po 573/15).

Podobnie wypowiadają się przedstawiciele doktryny, np.:
„Świadczeniami z pomocy społecznej niepodlegającymi łączeniu ze świadczeniami z ubezpieczenia emerytalno - rentowego są zasiłek stały i okresowy” – Komentarz do ustawy o pomocy społecznej Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak;
oraz
„Mimo że art. 99 u.p.s. nie stanowi wprost o zakazie łączenia określonych zasiłków z pomocy społecznej z rentą i emerytura, to nie można uznać, że jednoczesne pobieranie tych świadczeń jest dopuszczalne.” – Komentarz do ustawy o pomocy społecznej Iwona Sierpowska.

Potwierdza to także wyrok NSA z dnia 20.06.2017 r., sygn..: I OSK 756/16:
„(…)ZUS ma obowiązek zastosować instytucję potrącenia swojego świadczenia ze świadczeniem pobranym już z organu pomocy społecznej. Świadczeniobiorca zobowiązany jest wówczas do zwrotu tych ostatnich, jeżeli pobierał zasiłki w okresie, za który przyznano mu emeryturę. (…)Takie stanowisko prezentowane jest także w doktrynie. Iwona Sierpowska w Komentarzu do art. 99 ustawy o pomocy społecznej (System Informacji Prawnej LEX) wskazuje, że "ustawodawca wykluczył możliwość łączenia renty i emerytury z zasiłkiem stałym i okresowym z pomocy społecznej. Świadczeniobiorca jest zobowiązany do zwrotu tych ostatnich, jeżeli pobierał zasiłki w okresie, za który przyznano mu rentę lub emeryturę. (…) Celem ustawy o pomocy społecznej nie jest bowiem pomoc osobom otrzymującym środki finansowe z ZUS w postaci emerytury. Słuszność i sprawiedliwość społeczna przemawia za tym aby wypłacone takim osobom środki w postaci zasiłku powróciły do osób rzeczywiście potrzebujących pomocy społecznej - nie otrzymujących emerytury.(…)”

Warto mieć to na uwadze choć wiem, że WSA orzekały niejednolicie w tej sprawie i kontrole też rozbieżnie do tego podchodzą, toteż OPS-y różnie praktykują w tej sprawie.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1826
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 16 lip 2020, 11:54

Emerytura, jest jednym z rodzajów dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 u.p.s. Brak jest normy prawnej zabraniającej przyznania zasiłku stałego osobie uzyskującej emeryturę. Jedynie fakt uzyskiwania emerytury wyższej niż kryterium dochodowe uzasadnia odmowę przyznania zasiłku stałego. W sytuacji otrzymywania emerytury niższej niż kryterium dochodowe, przy spełnieniu pozostałych wymogów wynikających z przepisów u.p.s. odmowa przyznania zasiłku stałego nie znajduje uzasadnienia prawnego.

Powoływany w kontrolowanych decyzjach przepis art. 99 u.p.s. nie jest przepisem o charakterze lex specialis w stosunku do art. 37 u.s.p., na podstawie którego może uznać, że osobie pozostającej w ubóstwie, niezdolnej do samodzielnego zarobkowania i pozbawionej innej możliwości wsparcia niż pomoc społeczna, należy odmówić zasiłku stałego ze względu na sam fakt pobierania emerytury, bez względu na jej wysokość. Przepis art. 99 up.ps. jest natomiast przepisem o charakterze technicznym, regulującym sposób uzyskiwania zwrotu zasiłku stałego czy okresowego, w przypadku, gdy nastąpiło ich równoległe wypłacenia (na ogół w sytuacji oczekiwania na przyznanie emerytury przez beneficjenta zasiłku stałego i uzyskanie świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłaconego z datą wsteczną).

Organom wydającym kontrolowane decyzje umknęła regulacja zawarta w art. 99 ust. 3 u.p.s. Określa się w niej, że kwota pomniejszenia emerytury lub renty z tytułu pobieranego wcześniej zasiłku stałego, za który obecnie przyznaje się jej świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub świadczenie innych organów rentowych nie może być wyższa niż przyznana za ten okres kwota emerytury lub renty.

Biorąc pod uwagę powyższe unormowanie staje się oczywiste, że świadczenie emerytalne, które pobierane jest w wysokości mniejszej niż kryterium dochodowe i mniejszej niż maksymalny zasiłek stały, nie może powodować zwrotu przyznanego zasiłku stałego. Tym samym przyznanie zasiłku stałego w wysokości uzupełniającej wysokość pobieranej emerytury do wysokości maksymalnego zasiłku stałego, nie pozostaje w sprzeczności z art. 99 ust 1 i 3 u.p.s.
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
Julia32
Referent
Posty: 453
Od: 17 mar 2016, 9:51
Zajmuję się: PS

Napisano: 16 lip 2020, 12:24

Tak, znam to – w ten sposób argumentował WSA w Gliwicach, w wyroku z dnia 21.10.2016 r., sygn.: IV SA/Gl 112/16. Dlatego napisałem, że sądy orzekały niejednolicie w tej sprawie i są rozbieżności. Nasz WSA ma przeciwne zdanie i tą samą drogą podąża lokalne SKO.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1826
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej

Napisano: 16 lip 2020, 15:01

U nas interpretujemy przepisy na korzyść klienta - bo jak nie objąć pomocą osoby, która ma 4 zł emerytury? :)
Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.
Julia32
Referent
Posty: 453
Od: 17 mar 2016, 9:51
Zajmuję się: PS

Napisano: 16 lip 2020, 15:26

Na szczęście do tej pory nie miałem takich dylematów ;) U nas zasiłki stałe były dotychczas uchylane osobom uzyskującym prawo do emerytury niższej niż minimalna i tak z powodu przekroczenia kryterium.
Quidquid latine scriptum sit, sapienter videtur
Ten z Łopieki
Awatar użytkownika
VIP
Posty: 1826
Od: 01 lut 2018, 11:37
Zajmuję się: PS/ZI/GKRPA
Lokalizacja: Kątownia, trzecie drzwi po prawej


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 8 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x