zgłoszenie do ubezpieczenia - Pomoc społeczna (forum ogólne)

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
Wybrane tematy:
posiłek w szkole i w domu -wniosek Dyrektora 20% Weryfikacja 40 Zasiłek celowy dla osadzonego w ZK AOON - dojazd własnym samoch. do 15.06.22r. decyzja zmieniająca DPS AOON/OW

Napisano: 23 sty 2014, 22:15

witam, poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy jeśli pani posiada ubezpieczenie zdrowotne do 20 lutego finansowane ze sr. publicznych, a złozyla własnie wniosek o staly + skladki to moge ja ubezpieczyć od 21 lutego, czy musze juz od 1?

nie mialam zbytnio styczności z ubezpieczeniami zdrowotnymi więc wole sie dopytać bo kolezanki z pracy nie są zbyt zainteresowane udzieleniem dobrych rad :)
~świeżak

Napisano: 23 sty 2014, 23:25

stwierdzasz nieważność decyzji od dnia przyznania zasiłku stałego na podstawie art. 54 ustawy o św. zdrowotnych (dokładnie artykułu nie pamiętam, więc musisz poszperać) z uzasadnieniem, że nabyła uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu przyznania zasiłku stałego. a następnie przyznajesz ubezpieczenie przy stałym od jego przyznania i zgłaszasz do zus.
tyle
~p

Napisano: 24 sty 2014, 9:10

Tak jak ~p Nic dodać nic ująć :)

~Karol

Napisano: 24 sty 2014, 10:33

Z tym że najpierw przyznajesz stały, a następnie stwierdzasz nieważność decyzji i uzasadniasz że nabyła uprawnienia z tyt. pobierania zas stałego.

Na podstawie art. 104, art. 162 KPA, art. 54 ust 7 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami)

 stwierdzam z dniem 01.02.2010 r. wygaśnięcie decyzji Nr.OPS.KR. 4014-2/10 z dnia 08 stycznia 2010 r., potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 03.01.2010 do 02.04.2010 r.

U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo, gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Zgodnie z art. 54 ust 7 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wójt gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie decyzji, w przypadku, gdy świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.
Decyzją Nr OPS.PS.4010-I-5/10 z dnia 23 marca 2010 roku został przyznany Panu zasiłek stały z pomocy społecznej oraz składka zdrowotna na okres od 01 lutego 2010 do dnia 31 stycznia 2011 roku.
W związku z powyższym konieczne jest stwierdzenie nieważności przedmiotowej decyzji, gdyż został Pan objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.
A zatem należało orzec jak w sentencji.

~basia

Napisano: 24 sty 2014, 12:05

od 1 go
~Ryska

Napisano: 24 sty 2014, 12:10

Nieważność decyzji stwierdza sko, my tylko piszemy wniosek do sko o stwierdzenie nieważności. W tym przypadku wystarczy uchylić decyzję od dnia nabycia prawa do zasiłku stałego, i tyle.
~Ryska

Napisano: 24 sty 2014, 12:19

Sorry, wygaśnięcie a nie uchylenie.
~Ryska

Napisano: 24 sty 2014, 13:05

Wygaśnięcie- tak jak piszą powyżej.
~wwz

Napisano: 24 sty 2014, 14:51

Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 2, niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 7 i 8:
1) świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub
2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.

racja, wygaśnięcie, pisałem na szybko z domu. stąd nieścisłość...
~p

Napisano: 24 sty 2014, 17:52

Żadna \" nieważność\" jak piszą wygaśniecie decyzji.
~Wredna


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 10 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny
 
x

 

x