500 zł dodatek wychowawczy dla rodzin zastepczych

  
Strona 3 z 3    [ Posty: 30 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 03 lut 2016, 10:19

w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:„1a. Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. Fragment uzasadnienia do ustawy "Dodatek wychowawczy przysługiwać będzie na umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej dziecko, w wieku do ukończenia 18. roku życia. W odróżnieniu od świadczenia wychowawczego prawo do dodatku na pierwsze dziecko nie będzie uzależnione od dochodu. Rozwiązanie takie wynika z faktu, że rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka wykonują zadanie władz publicznych wynikające z art. 72 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, tj. zapewniają opiekę dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej".
Z.Z.


Napisano: 03 lut 2016, 12:05

Mnie najbardziej zastanawia co z rodzinami na tzw. "starych" zasadach, czy wg waszych opinii także będzie im przysługiwał ten dodatek??
lilo

Napisano: 03 lut 2016, 16:46

Czy aby nie przesadzacie z problemem tzw. starych zasad. Dodatek wychowawczy jest na dzieci w rodzinie zastępczej i nie ma wg mnie znaczenia w jaki sposób, kiedy i na jakich zasadach te dzieci się tam znalazły.
Z.Z.

Napisano: 04 lut 2016, 18:29

Witam mulicie się...500 zł należy się równiezdla dzieci z rodzi zastępczych i to będzie wypłacać gmina lub mops nie ma wzmianki ze ma być się opiekunem prawnym ....jeśli trafi do nas dziecko to zgłaszamy się z postanowieniem do gopsu czy mopsu i już.
ola73

Napisano: 05 lut 2016, 10:47

a to nie pcpr-y będą załatwiać obługę administracyjną tegoś dodatku dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych... tak swoją drogą to czemu dzieci w placówkach nie mają do tego prawa?
TOMASZ6

Napisano: 05 lut 2016, 12:20

oczywiście że pcpr, w końcu wypłata świadczeń należy do naszych instytucji, czytajcie dokładnie .....w art. 181 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) finansowanie dodatku wychowawczego.”;
6) w art. 192 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dodatek, o którym mowa w art. 81;”;
lilo

Napisano: 05 lut 2016, 19:47

TOMASZ6 pyta dlaczego dodatek nie będzie dla dzieci w placówkach. Bo to chyba oczywiste, że placówka to nie rodzina, a dodatek 500 zł będzie wypłacany rodzinie, która ma dzieci, a nie dzieciom.
Klik

Napisano: 08 lut 2016, 11:40

wiem to ale gdzie tu konstytucyjna zasada równości... dziecko wychodzące z placówki ma tylko to co ma na sobie ubrane, dziecko umieszczone w RZ ma w porównaniu do tamtego jak w bajce... skoro sąd orzeka alimenty na rzecz dziecka umieszczonego w placówce op-wych do rąk Dyrektora danej placówki, który odkłada tą kasę na specjalnym subkoncie dla każdego dziecka to z tym 500+ powinno być tak samo !
TOMASZ6

Napisano: 12 lut 2016, 15:54

w projekcie uchwały uwzględniono, że " art. 192 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dodatek, o którym mowa w art. 81;”;" zatem wg mnie trzeba będzie zawierać porozumienia na dzieci będące poza powiatem :P . cały akt prawny jakby ktoś chciał poczytać w wersji zatwierdzonej przez sejm http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/naz ... /216_u.pdf
lilo

Napisano: 12 lut 2016, 16:17

czytaj ze zrozumieniem art. 81 dotyczy dwóch dodatków: z tytułu niepełnospr. dziecka i z tytułu umieszczenia na podstawie ustawy postępowaniu w sprawie nieletnich.....dodatek wychowawczy toart. 81a!
mzk


  
Strona 3 z 3    [ Posty: 30 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny