AS - dodatek Moduł II

  
Strona 3 z 3    [ Posty: 24 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 08 mar 2016, 8:09

I mam odpowiedź:

"W odpowiedzi wyjaśniam, iż zgodnie z postanowieniami ust. 25 pkt 23 dokumentu pn. Kierunki(...), ilekroć w niniejszym dokumencie lub w programie mowa jest o:

przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;W pkt 8 mamy natomiast definicję gospodarstwa domowego.

Z poważaniem
Barbara Czyżak

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wydział Analiz i Programowania
tel. 22- 50 55 391"
olo
Stażysta
Posty: 93
Od: 03 mar 2016, 15:52
Zajmuję się:


Napisano: 08 mar 2016, 8:43

NO i mam jakże jasną odpowiedź... ktoś jeszcze widzi sens pisania do PFRONu? sami musimy sobie radzić.
lena15

Napisano: 08 mar 2016, 9:26

Rzeczywiście jasna:) za kwartał poprzedzający kwartał, a ja myślałam, że poprzedzający miesiąc złożenia wniosku i weź się radź teraz :)
maa

Napisano: 08 mar 2016, 9:40

Czy oni zawsze muszą udzielać odpowiedzi cytatami z programu? My potrafimy przeczytać to, ale chcemy interpretacji tego, co napisali!
PCPR


  
Strona 3 z 3    [ Posty: 24 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny