Czy wliczacie to do dochodu ? Potrzebuje pomocy

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 04 wrz 2019, 9:16

Czy wliczacie do dochodu stypendium te dodatki :
1.dodatek do zasiłku rodzinnego na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości gdzie znajduje się szkoła ?
2.dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego ?
3.dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ?
agata21
Praktykant
Posty: 3
Od: 04 wrz 2019, 9:08
Zajmuję się: stypendium szkolne


Napisano: 04 wrz 2019, 9:50

1. tak
2. nie bo to jednorazowy dodatek
3. tak
Marta2806
Stażysta
Posty: 107
Od: 25 wrz 2017, 14:07
Zajmuję się: oświatą

Napisano: 04 wrz 2019, 10:29

http://www.prawosocjalne.pl/articles/sh ... e-a-dochod

Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne a dochód
Iwona Sierpowska|
2012-02-24 15:05:10

Ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustalając definicję dochodu używa pojęcia jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego. Świadczenie to nie jest wliczane do dochodu osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc, ma zatem istotny wpływ na to, czy pomoc zostanie udzielona i w jakiej wysokości. Problem w tym, że ustawodawca nie określa, co należy rozumieć pod pojęciem jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, ani nie odsyła w tej kwestii do innych ustaw. Orzecznictwo niestety też milczy w tej sprawie. Pozostaje jedynie odwołać się do literatury. Kluczowe znaczenie ma oczywiście interpretacja pojęcia „świadczenie socjalne”, jego jednorazowy i pieniężny charakter nie budzi raczej wątpliwości.

...................

W świetle powyższych ustaleń można stwierdzić, że jednorazowym pieniężnym świadczeniem socjalnym będzie jednorazowe przekazanie kwoty pieniężnej ze środków publicznych konkretnej osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych. Do innych cech świadczenia socjalnego, niemających jednak charakteru bezwzględnego, można zaliczyć gwarancje jego wykonania przez władze publiczne, ciągłość i trwałość, a także określoną prawnie postać i zakres. Treść świadczenia nie podlega negocjacji, sytuacja świadczeniobiorcy sprowadza się zwykle do pobrania tego, co mu państwa przyznało. Generalnie świadczeniami socjalnymi są świadczenia objęte regulacją systemu zabezpieczenia społecznego czy prawa socjalnego, w tym świadczenia z pomocy społecznej, ubezpieczenia społecznego, świadczenia rodzinne, świadczenia dla bezrobotnych. Przykładami jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych mogą być: zasiłek celowy z pomocy społecznej, jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu wypłacane z ubezpieczenia społecznego, zasiłek pogrzebowy, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Jednorazowym pieniężnym świadczeniem socjalnym nie jest natomiast odszkodowanie za poniesiony uszczerbek na zdrowiu wypłacone z ubezpieczenia cywilnego (np. od nieszczęśliwych wypadków), nie jest tu bowiem spełniony wymóg finansowania ze środków publicznych. Z podobnych względów należałoby odmówić uznania za takie świadczenie różnych jednorazowych, pieniężnych form pomocy przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Paradoksalnie, mimo nazwy tego funduszu, wypłacane z niego świadczenia nie pochodzą ze środków publicznych, nie są przyznawane ani gwarantowane przez władze publiczne. Tym samym jednorazowe zapomogi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinny być wliczane do dochodu ustalanego w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.
Marta2806
Stażysta
Posty: 107
Od: 25 wrz 2017, 14:07
Zajmuję się: oświatą

Napisano: 10 wrz 2019, 15:00

robię tak samo jak marta2806
Marcina
Praktykant
Posty: 10
Od: 02 mar 2018, 19:55
Zajmuję się: Dodatki


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny