Czy stypendium należy się ucznią MOS-u

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]

Moderator: Tomasz1981

Napisano: 28 sie 2019, 9:08

Jestem nowa i zielona w stypendium czytam ustawę o oświacie i zastanawiam się czy uczniom MOS-ów też należy się stypendium. Proszę o pomoc :)
DORA89
Praktykant
Posty: 3
Od: 02 sie 2019, 8:30
Zajmuję się: ps, stypedia


Napisano: 10 wrz 2019, 11:10

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
§ 17
1. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które:
1)z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapii oraz
2)posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
2. Pobyt wychowanka w młodzieżowym ośrodku socjoterapii może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole wchodzącej w skład ośrodka lub w szkole, o której mowa w § 21 ust. 4, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym wychowanek kończy 24. rok życia.

Zatem jak chodzi do szkoły to się należy.
tko
Stażysta
Posty: 53
Od: 13 wrz 2018, 12:25
Zajmuję się: pomocą społeczną


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 2 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny