decyzja DPS

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]

Moderator: heiland

Napisano: 07 kwie 2015, 8:18

Witam wszystkich i chciałabym się dowiedzieć, dochód osoby przebywającej w DPS nie zwiększył się o 10 % , ale zmienił się koszt utrzymania mieszkańca. To zmieniam tylko decyzję odnośnie ponoszenia odpłatności przez Gminę, bo mam w decyzjach wpisane kwoty? Czy też tak robicie?
ingx


Napisano: 07 kwie 2015, 11:24

Jeśli ktoś ma wzór takiej decyzji, zmieniającej odpłatność tylko Gminy, bo dochód mieszkańca nie zmienił się o 10% to bardzo proszę marcela.kuszyk@interia.pl
danis2

Napisano: 07 kwie 2015, 11:33

Mimo że wysokość dochodu nie zwiększyła się o 10% my przeliczając koszty po nowemu nasz GOPS uwzględnia zmianę wysokości emerytury lub renty. Decyzje zmieniająca z 2013r. mam np. taką:

Na podstawie art.104 oraz art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r. Nr.98 poz.1071 z późn. zmianami/, oraz art. 60 ust.2 pkt.2,art.61 ust.1 pkt.1 i 3, art.62 ust.1 pkt.1, ust.2 Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej /Dz.U Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami/, upoważnienia Wójta Gminy z dnia ....w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w... do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej /Dz.U Nr.127 poz. 1055/ w związku z waloryzacją emerytury KRUS oraz zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy w .....

postanawiam:|

ZMIENIĆ

Decyzję numer GOPS........... z dnia ......... r. w następujący sposób:
1) Wstrzymać opłatę wnoszoną przez tut. GOPS w wysokości 1810,87 zł z dniem 28 lutego 2013r. i przyznać w nowej wysokości 2016,16 zł począwszy od 1 marca 2013r.
2) Opłata wnoszona przez Pana ...... to 70% jego aktualnego świadczenia KRUS.

U Z A S A D N I E N I E

W związku ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu..... na rok 2013, od dnia 13 marca 2013r. opłata ta wynosi 2864 zł. W miesiącu marcu 2013r. uległa również zmianie wysokość świadczenia emerytalnego KRUS Pana ...... W związku z powyższym zmianie ulega wysokość dokonywanej opłaty przez GOPS jak również wysokość opłaty wnoszonej przez Pana .....

P O U C Z E N I E
Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w .... za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w .... w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Do wiadomości:.
pracownikkk

Napisano: 07 kwie 2015, 11:48

Ale jeśli nie przekracza dochód 10% to nie zmieniamy odpłatności mieszkańca.
izkaa

Napisano: 07 kwie 2015, 14:00

Nie zmieniamy odpłatności mieszkańca, gsy zmiana dochodu nie przekroczyła 10 % kryterim. I nie ma co sobie tłumaczyć, pracownikkku, że "przy okazji" zmiany odpłatności Gminy mozna zmienić odpłatność mieszkańca. Nie można. Pozdro.
Esia

Napisano: 08 kwie 2015, 7:40

Ale jeśli dochód mieszkańca nie przekracza 10% , a wrasta odpłatność za DPS to zmieniacie wówczas decyzję tylko w części odpłatności Gminy?
lenkaz


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 6 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny