Decyzja odmowna. Pomocy !!!!!!!!!!!!!!

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 10 wrz 2019, 11:41

W styczniu klientka złożyła wniosek o przyznanie karty dla siebie jako rodzica. We wniosku ujeła 3 dzieci niespełniających warunków ustawy na dzień składania wniosku. Karty tylko dla rodziców.
Na początku sierpnia drogą elektroniczną syn złożył wniosek o wydanie karty dla siebie jako student ( we wniosku wpisał tylko siebie) . Sytuacja rodziny nie zmieniła się i tylko on jako jedno dziecko w rodzinie kontynuuje naukę. Pozostałe nie spełniają warunków. Nadal karta przysługuje tylko rodzicom.
W związku z tym mam pytanie, czy ktoś mógłby mnie poratować szablonem takiej decyzji, i podpowiedzieć jak to technicznie zrobić w systemie. Proszę o pomoc! Z góry dziękuję!
KOPS
Praktykant
Posty: 12
Od: 19 maja 2017, 11:18
Zajmuję się: PS/ŚW/FA


Napisano: 11 wrz 2019, 9:21

Nie prosciej poprosic Pana o wycofanie wniosku i napisac umorzenie?:)
nijaka898
Praktykant
Posty: 31
Od: 23 sty 2018, 19:05
Zajmuję się: Św

Napisano: 11 wrz 2019, 10:24

#UBU - masz laborata :D
nijaka898 pisze:Nie prosciej poprosic Pana o wycofanie wniosku i napisac umorzenie?:)
Może i prościej, ale niepoprawnie. Podejrzewać mogę jedynie, że ta osoba złożyła wniosek specjalnie po to, aby ten wniosek został rozpatrzony i ja bym się nie bawił w żadne takie, tylko wydał decyzję odmowną. Powinniście mieć radcę prawnego, który pomaga w takich sytuacjach, albo chociaż dostęp do LEX'a/Legalis'a aby zobaczyć wzory decyzji itp, jest to potrzebne do pracy...

3. Jak wydać decyzję odmowną? Wzór decyzji odmownej w KDR.
Herka pisze:W module ADM wzór takiej decyzji jest dostępny do pobrania. Dodatkowo podczas wydawania decyzji odmownej, po wybraniu szablonu, decyzję można wydrukować.
Herka pisze:Moduł ADM -> zakładka "Zarządzanie szablonami" -> typ szablonu "MOK - Decyzja administracyjna o odmowie przyznania karty"
Temat: https://forum.ops.pl/viewtopic.php?f=57 ... p207689831

Gotowy wzór [ubu] (DZIĘKUJEMY) + do lekkiej poprawki pouczenie ->
Temat: https://forum.ops.pl/viewtopic.php?f=57&t=207272070

Odmowa elektroniczna ->
Temat: https://forum.ops.pl/viewtopic.php?f=57 ... p207694374


Ja bym dał taką podstawę prawną (zobacz w ustawie sam na jaki art. się powołać).
...................................
(miejsce i data)


...................................
Oznaczenie organu


...............................
...............................
(adresat decyzji)

DECYZJA nr
Na podstawie art. 4 ust. 1, 2a, 2b, art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1390), art. 104, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) po
rozpoznaniu wniosku Pana/Pani ................... z dnia ...................

orzekam
odmówić przyznania Karty Dużej Rodziny dla Pana/Pani ...................

Uzasadnienie
Musisz uzasadnić dlaczego,

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w ................... za pośrednictwem tutejszego organu ................... w
terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec tutejszego organu, t.j. organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
......................................................
Imię, nazwisko i podpis
wójta/burmistrza/prezydenta miasta
lub osoby upoważnionej do wydawania
decyzji administracyjnej
Otrzymują:
1) Adresat,
2) a/a.

Tutaj bym się powołął głównie na art. 4 ust. 2a
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b.

oraz art. 4 ust. 2b
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku

- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4;
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
michu95
Starszy referent
Posty: 582
Od: 17 cze 2016, 12:10
Zajmuję się:

Napisano: 11 wrz 2019, 11:42

[quote="michu95"]#UBU - masz laborata :D

dzięki miałem nadzieję że przyjdziesz z odsieczą i wybawieniem :lol:
"To err is human, to forgive is divine"
ubu
Awatar użytkownika
Podinspektor
Posty: 1159
Od: 27 lip 2017, 11:31
Zajmuję się: KDR


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 4 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
Usuń ciasteczka witryny