decyzja uchylająca proszę o pomoc

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]

Moderator: de Charette

Napisano: 08 kwie 2014, 22:05

wysłałam wniosek do innej gminy ponieważ wierzycielka się przeprowadziła ale jeszcze muszę zrobić dec uchylająca. Prosze o wzór takiego uchylenia
ela 111


Napisano: 09 kwie 2014, 14:19

Na pod­sta­wie art. 104, art. 108, art. 155 usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go (DZ. U. z2013r. Poz 267)

Zgod­nie z art. 155 ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go de­cy­zja osta­tecz­na, na mocy któ­rej stro­na na­by­ła prawo, może być w każ­dym cza­sie za zgodą stro­ny uchy­lo­na lub zmie­nio­na przez organ ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, który ją wydał, je­że­li prze­pi­sy szcze­gól­ne nie sprze­ci­wia­ją się uchy­le­niu lub zmia­nie ta­kiej de­cy­zji i prze­ma­wia za tym in­te­res spo­łecz­ny lub słusz­ny in­te­res stro­ny.
ania@@@

Napisano: 09 kwie 2014, 14:39

może jeszcze ktos sprawdzić
ania@@@


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 3 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny