dot decyzji w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług

  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]

Moderator: ewalu

Napisano: 13 lut 2018, 15:51

Czy pisał ktoś decyzję w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług
kikiriki
Praktykant
Posty: 5
Od: 13 lut 2018, 15:02
Zajmuję się: ŚW/FA/ŚR


Napisano: 13 lut 2018, 15:56

ktoś pisał.
nie dam wzoru
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 18639
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 14 lut 2018, 13:30

A jak pięknie poproszę
kikiriki
Praktykant
Posty: 5
Od: 13 lut 2018, 15:02
Zajmuję się: ŚW/FA/ŚR

Napisano: 14 lut 2018, 14:01

Staroć, musisz zaaktualizować


xxxxxxxxxxxxxx, dnia 2016-07-19
DECYZJA GOPS.SW.4740.1255.2.2016/17
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
Na podstawie art. 1, art. 2, art.4, art. 5, art. 8, art. 9, art. 10, art. 13, art. 16, art. 18, art. 20, art. 21, art. 22, art. 27, art. 28 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2016r., poz.195), art. 104, art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. z 2016, poz. 214), Zarządzenia wydanego przez Wójta Gminy: z dnia 15.03.2016 nr 11/2016 oraz 13/2016 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych:
ORZEKAM
postanawiam zmienić decyzję GOPS.SW.4740.1255.1.2015/16 z dnia 2016-06-01 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
w ten sposób, że przekazuje należne osobie świadczenia wychowawcze od lipca 2016 do realizacji w całości w formie rzeczowej.
W pozostałej części decyzja nr GOPS.SW.4740.1255.1.2015/16 z dnia 2016-06-01 pozostaje bez zmian.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2016r., poz.195) w przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww ustawy celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W związku z informacjami o marnotrawieniu przez Pani rodzinę środków z programu 500 plus organ wystąpił do pracownika socjalnego o sporządzenie wywiadu. W wyniku przeprowadzonego wywiadu ustalono, że nie realizuje Pani ustaleń poczynionych z asystentem rodziny odnośnie wydatkowania świadczeń wychowawczych. Nie potrafi Pani udokumentować swoich wydatków. Jednocześni Pani mąż nadużywa alkoholu, w czasie wizyt zarówno asystenta rodziny jak i kuratora społecznego jest pod wpływem alkoholu. Praktycznie jedynym źródłem Państwa dochodu są świadczenia rodzinne (wypłacane są już w formie rzeczowej) i świadczenia wychowawcze. Organ nie daje wiary Pani twierdzeniom, że: „mąż nie pije za pieniądze z 500 plus". Pani mąż otrzymuje jedynie wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne w wysokości 364,50 zł. Nie jest możliwe, by ciągłe upojenie alkoholowe Pani męża było realizowane z pieniędzy uzyskanych z prac społeczno-użytecznych. Dodatkowo z zebranego materiału wynika, że znajduje się Pani pod silnym wpływem męża i to on decyduje na co są wydawane pieniądze. Pani nie reaguje w żaden sposób na niewłaściwe zachowanie męża. W związku z powyższym organ stwierdza, że pieniądze ze świadczeń wychowawczych wydawane są na alkohol lub niezgodnie z ustaleniami poczynionymi z asystentem rodziny czyli nie na pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE
cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare
de Charette
Awatar użytkownika
Administrator
Posty: 18639
Od: 07 maja 2014, 7:21
Zajmuję się:

Napisano: 21 cze 2018, 13:38

Pięknie dziekuję ;)
kikiriki
Praktykant
Posty: 5
Od: 13 lut 2018, 15:02
Zajmuję się: ŚW/FA/ŚR


  
Strona 1 z 1    [ Posty: 5 ]
NIE PRZEGAP WAŻNYCH INFORMACJI! POLUB NASZ PROFIL NA FACEBOOKU
[ ZAMKNIJ ]
cron Usuń ciasteczka witryny